Turinio auditas

55%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2022-12-09 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Dalė
123 2022-12-09 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2022-12-09 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dalė
188 2022-12-09 Pažangumas ir lankomumas Neutrali

Jei tai aktualu, galbūt yra naujesnių dokumentų?

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
22 2022-12-09 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
155 2022-12-09 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandų 
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Nebuvo informacijos apie Visuomenės sveikatos specialistę

Dalė
159 2022-12-09 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
167 2022-12-09 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį- Renatos Bagdonienės 
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
30 2022-12-09 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Dalė
165 2022-12-09 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2022-12-09 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų tarybos funkcijas.

Dalė
11 2022-12-09 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas pateikite WORD arba PDF formatu.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
118 2022-12-09 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
170 2022-12-09 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
172 2022-12-09 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2022-12-09 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Dalė
104 2022-12-09 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-12-09 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Dalė
87 2022-12-09 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų skaičius pagal pareigybę.
Pvz. Valytojos - 3, Sargai - 2, Santechnikas - 1, Vairuotojai - 4 ir pan.
 

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
41 2022-12-09 Projektinė veikla Neutrali

Prašome peržiūrėti ar visi projektai, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate yra perkelti.

Dalė
53 2022-12-09 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Dalė
54 2022-12-09 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Dalė
55 2022-12-09 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Galbūt yra naujesnės informacijos/nuoroda?

Dalė
83 2022-12-09 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Dalė
114 2022-12-09 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Dalė
162 2022-12-09 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Dalė
168 2022-12-09 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Dalė
175 2022-12-09 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Dalė
224 2022-12-09 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-12-09 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dalė
43 2022-12-09 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
44 2022-12-09 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
45 2022-12-09 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
129 2022-12-09 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2022-12-09 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Dalė
32 2022-12-09 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Dalė
64 2022-12-09 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Dalė
74 2022-12-09 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Dalė
115 2022-12-09 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, vėliavą, uniformą ir pan.

Dalė
133 2022-12-09 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2022-12-09 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dalė
6 2022-12-09 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dalė
8 2022-12-09 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dalė
9 2022-12-09 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Dalė
19 2022-12-09 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Dalė
21 2022-12-09 Psichologas Bendrieji reikalavimai Dalė
27 2022-12-09 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Dalė
28 2022-12-09 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Dalė
34 2022-12-09 Ugdymas Neutrali Dalė
35 2022-12-09 Ugdymo organizavimas Neutrali Dalė
46 2022-12-09 Administracijos informacija Bendrieji reikalavimai Dalė
52 2022-12-09 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dalė
56 2022-12-09 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Dalė
62 2022-12-09 Gimnazija Neutrali Dalė
63 2022-12-09 Vizija, misija Neutrali Dalė
77 2022-12-09 Versija neįgaliesiems Neutrali Dalė
78 2022-12-09 Svetainės medis Neutrali Dalė
79 2022-12-09 Apie gimnaziją Neutrali Dalė
81 2022-12-09 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Dalė
82 2022-12-09 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dalė
86 2022-12-09 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Dalė
107 2022-12-09 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dalė
116 2022-12-09 Tradiciniai renginiai Neutrali Dalė
130 2022-12-09 Slapukų politika Neutrali Dalė
134 2022-12-09 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
145 2022-12-09 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dalė
156 2022-12-09 Turinio auditas Neutrali Dalė
160 2022-12-09 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Dalė
161 2022-12-09 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Dalė
163 2022-12-09 Savivalda Neutrali Dalė
164 2022-12-09 About us Rekomendacija Dalė
166 2022-12-09 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Dalė
171 2022-12-09 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dalė
174 2022-12-09 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dalė
176 2022-12-09 Covid-19 Neutrali Dalė
177 2022-12-09 Informacija apie mokinių (vaikų) skaičių klasėse Neutrali Dalė
178 2022-12-09 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Dalė
180 2022-12-09 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Dalė
183 2022-12-09 Švietimo būklės rezultatai Neutrali Dalė
184 2022-12-09 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
186 2022-12-09 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Dalė
187 2022-12-09 2018 metais įgyvendinami projektai Neutrali Dalė
189 2022-12-09 Gimnazijos apdovanojimai Neutrali Dalė
190 2022-12-09 Socialinių emocinių kompetencijų programa Neutrali Dalė
191 2022-12-09 Pranešėjų apsauga Neutrali Dalė
193 2022-12-09 Erasmus+ BULLYING FREE MINDS Neutrali Dalė
194 2022-12-09 Erasmus+ tai jau antra projekto išvyka šiais mokslo metais Neutrali Dalė
195 2022-12-09 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Ariogalos gimnazijoje Neutrali Dalė
196 2022-12-09 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Italijoje Neutrali Dalė
197 2022-12-09 Erasmus+ tarptautinio projekto dalyvių įspūdžiai Graikijoje Neutrali Dalė
198 2022-12-09 Baigiamasis Erasmus+ projekto „Bullying Free Minds“ partnerių susitikimas Neutrali Dalė
200 2022-12-09 NMPP Neutrali Dalė
201 2022-12-09 Respublikiniai Neutrali Dalė
202 2022-12-09 Rajoniniai Neutrali Dalė
203 2022-12-09 Gimnazijos Neutrali Dalė
204 2022-12-09 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
205 2022-12-09 2020-2021 m. m. Neutrali Dalė
206 2022-12-09 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
207 2022-12-09 2020-2021 m. m. Neutrali Dalė
208 2022-12-09 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
212 2022-12-09 Olimpiadų ir konkursų Neutrali Dalė
213 2022-12-09 Sporto Neutrali Dalė
214 2022-12-09 Respublikiniai Neutrali Dalė
215 2022-12-09 Rajoniniai Neutrali Dalė
216 2022-12-09 2019-2020 m. m. Neutrali Dalė
218 2022-12-09 2019-2020 m. m. Neutrali Dalė
220 2022-12-09 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
221 2022-12-09 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
222 2022-12-09 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Dalė
225 2022-12-09 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Dalė
226 2022-12-09 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Dalė
227 2022-12-09 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
223 2022-12-09 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Dalė
228 2022-12-09 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Dalė
229 2022-12-09 1-4 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Dalė
230 2022-12-09 Pamokų tvarkaraščiai Neutrali Dalė
231 2022-12-09 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali Dalė
232 2022-12-09 1-4 kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dalė
233 2022-12-09 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dalė
234 2022-12-09 Klasių valandėlių tvarkaraštis Neutrali Dalė
235 2022-12-09 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
236 2022-12-09 Mokytojų budėjimo grafikas Neutrali Dalė
237 2022-12-09 Vytauto g. 94 Neutrali Dalė
238 2022-12-09 Melioratorių g. 12 Neutrali Dalė
239 2022-12-09 Erasmus+ projektai Neutrali Dalė
240 2022-12-09 Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu Neutrali Dalė
241 2022-12-09 Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m. Neutrali Dalė
242 2022-12-09 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
243 2022-12-09 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
244 2022-12-09 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
245 2022-12-09 Dokumentų formos Neutrali Dalė
246 2022-12-09 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-12-09 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dalė
2 2022-12-09 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Dalė
4 2022-12-09 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dalė
6 2022-12-09 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dalė
7 2022-12-09 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų tarybos funkcijas.

Dalė
8 2022-12-09 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dalė
9 2022-12-09 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Dalė
11 2022-12-09 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas pateikite WORD arba PDF formatu.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
12 2022-12-09 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Dalė
18 2022-12-09 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dalė
19 2022-12-09 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Dalė
21 2022-12-09 Psichologas Bendrieji reikalavimai Dalė
22 2022-12-09 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
27 2022-12-09 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Dalė
28 2022-12-09 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Dalė
30 2022-12-09 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Dalė
32 2022-12-09 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Dalė
34 2022-12-09 Ugdymas Neutrali Dalė
35 2022-12-09 Ugdymo organizavimas Neutrali Dalė
41 2022-12-09 Projektinė veikla Neutrali

Prašome peržiūrėti ar visi projektai, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate yra perkelti.

Dalė
43 2022-12-09 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
44 2022-12-09 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
45 2022-12-09 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
46 2022-12-09 Administracijos informacija Bendrieji reikalavimai Dalė
47 2022-12-09 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Dalė
52 2022-12-09 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dalė
53 2022-12-09 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Dalė
54 2022-12-09 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Dalė
55 2022-12-09 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Galbūt yra naujesnės informacijos/nuoroda?

Dalė
56 2022-12-09 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Dalė
62 2022-12-09 Gimnazija Neutrali Dalė
63 2022-12-09 Vizija, misija Neutrali Dalė
64 2022-12-09 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Dalė
68 2022-12-09 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Dalė
74 2022-12-09 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Dalė
77 2022-12-09 Versija neįgaliesiems Neutrali Dalė
78 2022-12-09 Svetainės medis Neutrali Dalė
79 2022-12-09 Apie gimnaziją Neutrali Dalė
81 2022-12-09 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Dalė
82 2022-12-09 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dalė
83 2022-12-09 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Dalė
86 2022-12-09 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Dalė
87 2022-12-09 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų skaičius pagal pareigybę.
Pvz. Valytojos - 3, Sargai - 2, Santechnikas - 1, Vairuotojai - 4 ir pan.
 

Dalė
104 2022-12-09 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Dalė
107 2022-12-09 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dalė
114 2022-12-09 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Dalė
115 2022-12-09 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, vėliavą, uniformą ir pan.

Dalė
116 2022-12-09 Tradiciniai renginiai Neutrali Dalė
118 2022-12-09 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
123 2022-12-09 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Dalė
129 2022-12-09 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dalė
130 2022-12-09 Slapukų politika Neutrali Dalė
133 2022-12-09 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Dalė
134 2022-12-09 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
145 2022-12-09 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dalė
155 2022-12-09 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandų 
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Nebuvo informacijos apie Visuomenės sveikatos specialistę

Dalė
156 2022-12-09 Turinio auditas Neutrali Dalė
159 2022-12-09 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
160 2022-12-09 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Dalė
161 2022-12-09 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Dalė
162 2022-12-09 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Dalė
163 2022-12-09 Savivalda Neutrali Dalė
164 2022-12-09 About us Rekomendacija Dalė
165 2022-12-09 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Dalė
166 2022-12-09 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Dalė
167 2022-12-09 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį- Renatos Bagdonienės 
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
168 2022-12-09 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Dalė
170 2022-12-09 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
171 2022-12-09 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dalė
172 2022-12-09 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

Dalė
174 2022-12-09 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dalė
175 2022-12-09 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Dalė
176 2022-12-09 Covid-19 Neutrali Dalė
177 2022-12-09 Informacija apie mokinių (vaikų) skaičių klasėse Neutrali Dalė
178 2022-12-09 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Dalė
180 2022-12-09 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Dalė
183 2022-12-09 Švietimo būklės rezultatai Neutrali Dalė
184 2022-12-09 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
186 2022-12-09 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Dalė
187 2022-12-09 2018 metais įgyvendinami projektai Neutrali Dalė
188 2022-12-09 Pažangumas ir lankomumas Neutrali

Jei tai aktualu, galbūt yra naujesnių dokumentų?

Dalė
189 2022-12-09 Gimnazijos apdovanojimai Neutrali Dalė
190 2022-12-09 Socialinių emocinių kompetencijų programa Neutrali Dalė
191 2022-12-09 Pranešėjų apsauga Neutrali Dalė
193 2022-12-09 Erasmus+ BULLYING FREE MINDS Neutrali Dalė
194 2022-12-09 Erasmus+ tai jau antra projekto išvyka šiais mokslo metais Neutrali Dalė
195 2022-12-09 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Ariogalos gimnazijoje Neutrali Dalė
196 2022-12-09 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Italijoje Neutrali Dalė
197 2022-12-09 Erasmus+ tarptautinio projekto dalyvių įspūdžiai Graikijoje Neutrali Dalė
198 2022-12-09 Baigiamasis Erasmus+ projekto „Bullying Free Minds“ partnerių susitikimas Neutrali Dalė
200 2022-12-09 NMPP Neutrali Dalė
201 2022-12-09 Respublikiniai Neutrali Dalė
202 2022-12-09 Rajoniniai Neutrali Dalė
203 2022-12-09 Gimnazijos Neutrali Dalė
204 2022-12-09 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
205 2022-12-09 2020-2021 m. m. Neutrali Dalė
206 2022-12-09 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
207 2022-12-09 2020-2021 m. m. Neutrali Dalė
208 2022-12-09 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
212 2022-12-09 Olimpiadų ir konkursų Neutrali Dalė
213 2022-12-09 Sporto Neutrali Dalė
214 2022-12-09 Respublikiniai Neutrali Dalė
215 2022-12-09 Rajoniniai Neutrali Dalė
216 2022-12-09 2019-2020 m. m. Neutrali Dalė
218 2022-12-09 2019-2020 m. m. Neutrali Dalė
220 2022-12-09 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
221 2022-12-09 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
222 2022-12-09 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Dalė
223 2022-12-09 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Dalė
224 2022-12-09 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Dalė
225 2022-12-09 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Dalė
226 2022-12-09 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Dalė
227 2022-12-09 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Dalė
228 2022-12-09 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Dalė
229 2022-12-09 1-4 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Dalė
230 2022-12-09 Pamokų tvarkaraščiai Neutrali Dalė
231 2022-12-09 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali Dalė
232 2022-12-09 1-4 kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dalė
233 2022-12-09 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dalė
234 2022-12-09 Klasių valandėlių tvarkaraštis Neutrali Dalė
235 2022-12-09 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
236 2022-12-09 Mokytojų budėjimo grafikas Neutrali Dalė
237 2022-12-09 Vytauto g. 94 Neutrali Dalė
238 2022-12-09 Melioratorių g. 12 Neutrali Dalė
239 2022-12-09 Erasmus+ projektai Neutrali Dalė
240 2022-12-09 Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu Neutrali Dalė
241 2022-12-09 Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m. Neutrali Dalė
242 2022-12-09 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
243 2022-12-09 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
244 2022-12-09 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
245 2022-12-09 Dokumentų formos Neutrali Dalė
246 2022-12-09 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-01-01 12:00:00 VGK 2022 m. veiklos planas Įkelti naują 2023 m. VGK planą -