Turinio auditas

50%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Dalė
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dalė
188 Pažangumas ir lankomumas Neutrali

Jei tai aktualu, galbūt yra naujesnių dokumentų?

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandų 
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Nebuvo informacijos apie Visuomenės sveikatos specialistę

Dalė
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį- Renatos Bagdonienės 
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Dalė
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų tarybos funkcijas.

Dalė
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas pateikite WORD arba PDF formatu.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Dalė
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Dalė
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų skaičius pagal pareigybę.
Pvz. Valytojos - 3, Sargai - 2, Santechnikas - 1, Vairuotojai - 4 ir pan.
 

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome peržiūrėti ar visi projektai, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate yra perkelti.

Dalė
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Dalė
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Dalė
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Galbūt yra naujesnės informacijos/nuoroda?

Dalė
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Dalė
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Dalė
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Dalė
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Dalė
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Dalė
224 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dalė
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Dalė
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Dalė
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Dalė
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Dalė
115 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, vėliavą, uniformą ir pan.

Dalė
133 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dalė
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dalė
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dalė
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Dalė
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Dalė
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Dalė
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Dalė
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Dalė
34 Ugdymas Neutrali Dalė
35 Ugdymo organizavimas Neutrali Dalė
46 Administracijos informacija Bendrieji reikalavimai Dalė
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dalė
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Dalė
62 Gimnazija Neutrali Dalė
63 Vizija, misija Neutrali Dalė
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Dalė
78 Svetainės medis Neutrali Dalė
79 Apie gimnaziją Neutrali Dalė
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Dalė
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dalė
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Dalė
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dalė
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Dalė
130 Slapukų politika Neutrali Dalė
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dalė
156 Turinio auditas Neutrali Dalė
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Dalė
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Dalė
163 Savivalda Neutrali Dalė
164 About us Rekomendacija Dalė
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Dalė
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dalė
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dalė
176 Covid-19 Neutrali Dalė
177 Informacija apie mokinių (vaikų) skaičių klasėse Neutrali Dalė
178 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Dalė
180 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Dalė
183 Švietimo būklės rezultatai Neutrali Dalė
184 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
186 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Dalė
187 Įgyvendinti projektai Neutrali Dalė
189 Apdovanojimai ir padėkos 2022-2008 m. m. Neutrali Dalė
190 Socialinių emocinių kompetencijų programa Neutrali Dalė
191 Pranešėjų apsauga Neutrali Dalė
193 Erasmus+ BULLYING FREE MINDS Neutrali Dalė
194 Erasmus+ tai jau antra projekto išvyka šiais mokslo metais Neutrali Dalė
195 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Ariogalos gimnazijoje Neutrali Dalė
196 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Italijoje Neutrali Dalė
197 Erasmus+ tarptautinio projekto dalyvių įspūdžiai Graikijoje Neutrali Dalė
198 Baigiamasis Erasmus+ projekto „Bullying Free Minds“ partnerių susitikimas Neutrali Dalė
200 NMPP Neutrali Dalė
201 Respublikiniai Neutrali Dalė
202 Rajoniniai Neutrali Dalė
203 Gimnazijos Neutrali Dalė
204 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
205 2020-2021 m. m. Neutrali Dalė
206 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
207 2020-2021 m. m. Neutrali Dalė
208 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
212 Olimpiadų ir konkursų Neutrali Dalė
213 Sporto Neutrali Dalė
214 Respublikiniai Neutrali Dalė
215 Rajoniniai Neutrali Dalė
216 2019-2020 m. m. Neutrali Dalė
218 2019-2020 m. m. Neutrali Dalė
220 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
221 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
222 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Dalė
225 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Dalė
226 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Dalė
227 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė
257 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė
258 2023-2024 m.m. Neutrali Dalė
259 Apdovanojimai ir padėkos 2024 m. m. Neutrali Dalė
260 Tūkstantmečio mokyklos II Neutrali Dalė
223 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Dalė
228 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Dalė
229 1-4 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Dalė
230 Pamokų tvarkaraščiai Neutrali Dalė
231 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali Dalė
232 1-4 kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dalė
233 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dalė
234 Klasių valandėlių tvarkaraštis Neutrali Dalė
235 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
236 Mokytojų budėjimo grafikas Neutrali Dalė
237 Vytauto g. 94 Neutrali Dalė
238 Melioratorių g. 12 Neutrali Dalė
239 Erasmus+ projektai Neutrali Dalė
240 Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu Neutrali Dalė
241 Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m. Neutrali Dalė
242 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
243 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
244 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
245 Dokumentų formos Neutrali Dalė
246 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
247 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
248 Klasių savivalda Neutrali Dalė
249 Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinių taisyklės Neutrali Dalė
250 Apdovanojimai ir padėkos 2023 m.m. Neutrali Dalė
251 Gimnazijos apdovanojimai Neutrali Dalė
252 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė
254 Įtraukusis ugdymas Neutrali Dalė
255 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dalė
257 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Dalė
258 2023-2024 m.m. Neutrali Dalė
259 Apdovanojimai ir padėkos 2024 m. m. Neutrali Dalė
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dalė
260 Tūkstantmečio mokyklos II Neutrali Dalė
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dalė
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų tarybos funkcijas.

Dalė
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dalė
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Dalė
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas pateikite WORD arba PDF formatu.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
12 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Dalė
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dalė
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Dalė
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Dalė
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Dalė
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Dalė
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Dalė
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Dalė
34 Ugdymas Neutrali Dalė
35 Ugdymo organizavimas Neutrali Dalė
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome peržiūrėti ar visi projektai, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate yra perkelti.

Dalė
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Dalė
46 Administracijos informacija Bendrieji reikalavimai Dalė
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Dalė
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dalė
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Dalė
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Dalė
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Galbūt yra naujesnės informacijos/nuoroda?

Dalė
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Dalė
62 Gimnazija Neutrali Dalė
63 Vizija, misija Neutrali Dalė
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Dalė
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Dalė
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Dalė
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Dalė
78 Svetainės medis Neutrali Dalė
79 Apie gimnaziją Neutrali Dalė
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Dalė
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dalė
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Dalė
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Dalė
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų skaičius pagal pareigybę.
Pvz. Valytojos - 3, Sargai - 2, Santechnikas - 1, Vairuotojai - 4 ir pan.
 

Dalė
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Dalė
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dalė
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Dalė
115 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, vėliavą, uniformą ir pan.

Dalė
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Dalė
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Dalė
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dalė
130 Slapukų politika Neutrali Dalė
133 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Dalė
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dalė
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandų 
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Nebuvo informacijos apie Visuomenės sveikatos specialistę

Dalė
156 Turinio auditas Neutrali Dalė
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Dalė
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Dalė
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Dalė
163 Savivalda Neutrali Dalė
164 About us Rekomendacija Dalė
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Dalė
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Dalė
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį- Renatos Bagdonienės 
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Dalė
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Dalė
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Dalė
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dalė
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

Dalė
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dalė
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Dalė
176 Covid-19 Neutrali Dalė
177 Informacija apie mokinių (vaikų) skaičių klasėse Neutrali Dalė
178 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Dalė
180 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Dalė
183 Švietimo būklės rezultatai Neutrali Dalė
184 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
186 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Dalė
187 Įgyvendinti projektai Neutrali Dalė
188 Pažangumas ir lankomumas Neutrali

Jei tai aktualu, galbūt yra naujesnių dokumentų?

Dalė
189 Apdovanojimai ir padėkos 2022-2008 m. m. Neutrali Dalė
190 Socialinių emocinių kompetencijų programa Neutrali Dalė
191 Pranešėjų apsauga Neutrali Dalė
193 Erasmus+ BULLYING FREE MINDS Neutrali Dalė
194 Erasmus+ tai jau antra projekto išvyka šiais mokslo metais Neutrali Dalė
195 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Ariogalos gimnazijoje Neutrali Dalė
196 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Italijoje Neutrali Dalė
197 Erasmus+ tarptautinio projekto dalyvių įspūdžiai Graikijoje Neutrali Dalė
198 Baigiamasis Erasmus+ projekto „Bullying Free Minds“ partnerių susitikimas Neutrali Dalė
200 NMPP Neutrali Dalė
201 Respublikiniai Neutrali Dalė
202 Rajoniniai Neutrali Dalė
203 Gimnazijos Neutrali Dalė
204 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
205 2020-2021 m. m. Neutrali Dalė
206 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
207 2020-2021 m. m. Neutrali Dalė
208 2021-2022 m. m. Neutrali Dalė
212 Olimpiadų ir konkursų Neutrali Dalė
213 Sporto Neutrali Dalė
214 Respublikiniai Neutrali Dalė
215 Rajoniniai Neutrali Dalė
216 2019-2020 m. m. Neutrali Dalė
218 2019-2020 m. m. Neutrali Dalė
220 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
221 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Dalė
222 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Dalė
223 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Dalė
224 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Dalė
225 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Dalė
226 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Dalė
227 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Dalė
228 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Dalė
229 1-4 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Dalė
230 Pamokų tvarkaraščiai Neutrali Dalė
231 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali Dalė
232 1-4 kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dalė
233 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dalė
234 Klasių valandėlių tvarkaraštis Neutrali Dalė
235 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
236 Mokytojų budėjimo grafikas Neutrali Dalė
237 Vytauto g. 94 Neutrali Dalė
238 Melioratorių g. 12 Neutrali Dalė
239 Erasmus+ projektai Neutrali Dalė
240 Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu Neutrali Dalė
241 Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m. Neutrali Dalė
242 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
243 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
244 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
245 Dokumentų formos Neutrali Dalė
246 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
247 2022-2023 m. m. Neutrali Dalė
248 Klasių savivalda Neutrali Dalė
249 Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinių taisyklės Neutrali Dalė
250 Apdovanojimai ir padėkos 2023 m.m. Neutrali Dalė
251 Gimnazijos apdovanojimai Neutrali Dalė
252 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė
254 Įtraukusis ugdymas Neutrali Dalė
255 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė