Turinio auditas

48%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Eimantas
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dalė
188 Pažangumas ir lankomumas Neutrali

Jei tai aktualu, galbūt yra naujesnių dokumentų?

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandų 
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Nebuvo informacijos apie Visuomenės sveikatos specialistę

Eimantas
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį- Renatos Bagdonienės 
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų tarybos funkcijas.

Eimantas
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas pateikite WORD arba PDF formatu.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Eimantas
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų skaičius pagal pareigybę.
Pvz. Valytojos - 3, Sargai - 2, Santechnikas - 1, Vairuotojai - 4 ir pan.
 

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome peržiūrėti ar visi projektai, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate yra perkelti.

Eimantas
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Eimantas
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Eimantas
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Galbūt yra naujesnės informacijos/nuoroda?

Eimantas
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Eimantas
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Eimantas
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Eimantas
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
224 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Eimantas
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Eimantas
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Eimantas
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Eimantas
115 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, vėliavą, uniformą ir pan.

Eimantas
133 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Eimantas
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Eimantas
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Eimantas
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Eimantas
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Eimantas
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
34 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 Ugdymo organizavimas Neutrali Eimantas
46 Administracijos informacija Bendrieji reikalavimai Eimantas
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Eimantas
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Eimantas
62 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 Vizija, misija Neutrali Eimantas
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 Apie gimnaziją Neutrali Eimantas
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Eimantas
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Eimantas
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Eimantas
130 Slapukų politika Neutrali Eimantas
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Eimantas
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Eimantas
156 Turinio auditas Neutrali Eimantas
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
163 Savivalda Neutrali Eimantas
164 About us Rekomendacija Eimantas
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Eimantas
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Eimantas
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
177 Informacija apie mokinių (vaikų) skaičių klasėse Neutrali Eimantas
178 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Eimantas
180 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Eimantas
183 Švietimo būklės rezultatai Neutrali Eimantas
184 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
186 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
187 Įgyvendinti projektai Neutrali Eimantas
189 Apdovanojimai ir padėkos 2022-2008 m. m. Neutrali Eimantas
190 Socialinių emocinių kompetencijų programa Neutrali Eimantas
191 Pranešėjų apsauga Neutrali Eimantas
193 Erasmus+ BULLYING FREE MINDS Neutrali Eimantas
194 Erasmus+ tai jau antra projekto išvyka šiais mokslo metais Neutrali Eimantas
195 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Ariogalos gimnazijoje Neutrali Eimantas
196 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Italijoje Neutrali Eimantas
197 Erasmus+ tarptautinio projekto dalyvių įspūdžiai Graikijoje Neutrali Eimantas
198 Baigiamasis Erasmus+ projekto „Bullying Free Minds“ partnerių susitikimas Neutrali Eimantas
200 NMPP Neutrali Eimantas
201 Respublikiniai Neutrali Eimantas
202 Rajoniniai Neutrali Eimantas
203 Gimnazijos Neutrali Eimantas
204 2021-2022 m. m. Neutrali Eimantas
205 2020-2021 m. m. Neutrali Eimantas
206 2021-2022 m. m. Neutrali Eimantas
207 2020-2021 m. m. Neutrali Eimantas
208 2021-2022 m. m. Neutrali Eimantas
212 Olimpiadų ir konkursų Neutrali Eimantas
213 Sporto Neutrali Eimantas
214 Respublikiniai Neutrali Eimantas
215 Rajoniniai Neutrali Eimantas
216 2019-2020 m. m. Neutrali Eimantas
218 2019-2020 m. m. Neutrali Eimantas
220 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Eimantas
221 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Eimantas
222 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Eimantas
225 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Eimantas
227 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė
257 2023-2024 m. m. Neutrali Eimantas
258 2023-2024 m.m. Neutrali Dalė
259 Apdovanojimai ir padėkos 2024 m. m. Neutrali Eimantas
260 Tūkstantmečio mokyklos II Neutrali Eimantas
261 Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas Neutrali Eimantas
265 Ilgalaikė mergaičių mentorystės programa "Aš G.A.L.I.U" Neutrali Dalė
266 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
223 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
228 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
229 1-4 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
230 Pamokų tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
231 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
232 1-4 kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
233 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
234 Klasių valandėlių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
235 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Eimantas
236 Mokytojų budėjimo grafikas Neutrali Eimantas
237 Vytauto g. 94 Neutrali Eimantas
238 Melioratorių g. 12 Neutrali Eimantas
239 Erasmus+ projektai Neutrali Eimantas
240 Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu Neutrali Eimantas
241 Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m. Neutrali Eimantas
242 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
243 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
244 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
245 Dokumentų formos Neutrali Eimantas
246 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
247 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
248 Klasių savivalda Neutrali Eimantas
249 Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinių taisyklės Neutrali Eimantas
250 Apdovanojimai ir padėkos 2023 m.m. Neutrali Eimantas
251 Gimnazijos apdovanojimai Neutrali Eimantas
252 2023-2024 m. m. Neutrali Eimantas
254 Įtraukusis ugdymas Neutrali Eimantas
255 2023-2024 m. m. Neutrali Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-2024 m. m. Neutrali Dalė
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
257 2023-2024 m. m. Neutrali Eimantas
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
258 2023-2024 m.m. Neutrali Dalė
259 Apdovanojimai ir padėkos 2024 m. m. Neutrali Eimantas
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Eimantas
260 Tūkstantmečio mokyklos II Neutrali Eimantas
261 Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas Neutrali Eimantas
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Eimantas
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų tarybos funkcijas.

Eimantas
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
265 Ilgalaikė mergaičių mentorystės programa "Aš G.A.L.I.U" Neutrali Dalė
266 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas pateikite WORD arba PDF formatu.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
12 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Eimantas
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dalė
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Eimantas
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Eimantas
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Eimantas
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Eimantas
34 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 Ugdymo organizavimas Neutrali Eimantas
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome peržiūrėti ar visi projektai, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate yra perkelti.

Eimantas
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
46 Administracijos informacija Bendrieji reikalavimai Eimantas
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Eimantas
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Eimantas
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Eimantas
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Eimantas
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Galbūt yra naujesnės informacijos/nuoroda?

Eimantas
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Eimantas
62 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 Vizija, misija Neutrali Eimantas
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Eimantas
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Eimantas
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Eimantas
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 Apie gimnaziją Neutrali Eimantas
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Eimantas
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Eimantas
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų skaičius pagal pareigybę.
Pvz. Valytojos - 3, Sargai - 2, Santechnikas - 1, Vairuotojai - 4 ir pan.
 

Eimantas
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Eimantas
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Eimantas
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Eimantas
115 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, vėliavą, uniformą ir pan.

Eimantas
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Eimantas
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Eimantas
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Eimantas
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Eimantas
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandų 
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį
Nebuvo informacijos apie Visuomenės sveikatos specialistę

Eimantas
156 Turinio auditas Neutrali Eimantas
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 Savivalda Neutrali Eimantas
164 About us Rekomendacija Eimantas
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Eimantas
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Kabineto numerį- Renatos Bagdonienės 
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Eimantas
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Eimantas
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

Eimantas
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
177 Informacija apie mokinių (vaikų) skaičių klasėse Neutrali Eimantas
178 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Eimantas
180 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Eimantas
183 Švietimo būklės rezultatai Neutrali Eimantas
184 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Dalė
186 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
187 Įgyvendinti projektai Neutrali Eimantas
188 Pažangumas ir lankomumas Neutrali

Jei tai aktualu, galbūt yra naujesnių dokumentų?

Eimantas
189 Apdovanojimai ir padėkos 2022-2008 m. m. Neutrali Eimantas
190 Socialinių emocinių kompetencijų programa Neutrali Eimantas
191 Pranešėjų apsauga Neutrali Eimantas
193 Erasmus+ BULLYING FREE MINDS Neutrali Eimantas
194 Erasmus+ tai jau antra projekto išvyka šiais mokslo metais Neutrali Eimantas
195 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Ariogalos gimnazijoje Neutrali Eimantas
196 Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Italijoje Neutrali Eimantas
197 Erasmus+ tarptautinio projekto dalyvių įspūdžiai Graikijoje Neutrali Eimantas
198 Baigiamasis Erasmus+ projekto „Bullying Free Minds“ partnerių susitikimas Neutrali Eimantas
200 NMPP Neutrali Eimantas
201 Respublikiniai Neutrali Eimantas
202 Rajoniniai Neutrali Eimantas
203 Gimnazijos Neutrali Eimantas
204 2021-2022 m. m. Neutrali Eimantas
205 2020-2021 m. m. Neutrali Eimantas
206 2021-2022 m. m. Neutrali Eimantas
207 2020-2021 m. m. Neutrali Eimantas
208 2021-2022 m. m. Neutrali Eimantas
212 Olimpiadų ir konkursų Neutrali Eimantas
213 Sporto Neutrali Eimantas
214 Respublikiniai Neutrali Eimantas
215 Rajoniniai Neutrali Eimantas
216 2019-2020 m. m. Neutrali Eimantas
218 2019-2020 m. m. Neutrali Eimantas
220 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Eimantas
221 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Eimantas
222 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Eimantas
223 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
224 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
225 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Eimantas
227 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Eimantas
228 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
229 1-4 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
230 Pamokų tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
231 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
232 1-4 kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
233 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
234 Klasių valandėlių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
235 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Neutrali Eimantas
236 Mokytojų budėjimo grafikas Neutrali Eimantas
237 Vytauto g. 94 Neutrali Eimantas
238 Melioratorių g. 12 Neutrali Eimantas
239 Erasmus+ projektai Neutrali Eimantas
240 Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu Neutrali Eimantas
241 Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m. Neutrali Eimantas
242 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
243 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
244 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
245 Dokumentų formos Neutrali Eimantas
246 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
247 2022-2023 m. m. Neutrali Eimantas
248 Klasių savivalda Neutrali Eimantas
249 Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinių taisyklės Neutrali Eimantas
250 Apdovanojimai ir padėkos 2023 m.m. Neutrali Eimantas
251 Gimnazijos apdovanojimai Neutrali Eimantas
252 2023-2024 m. m. Neutrali Eimantas
254 Įtraukusis ugdymas Neutrali Eimantas
255 2023-2024 m. m. Neutrali Eimantas