2021-2022 m. m.

2021–2022 m. m. gimnazijos mokyklinių olimpiadų, konkursų, viktorinų grafikas ir rezultatai

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

Eil. Nr. Olimpiados,  konkurso pavadinimas Ataskaita Klasės Data Laikas Vieta* Komisijos pirmininkas Komisijos nariai
1. Konstitucijos egzaminas Peržiūrėti ataskaitą 1-4, 5-8,
I-IV gimnazijos
Spalio mėn. 9.00 val. Muziejus, menų salė,
kalbų laboratorija,
gamtos mokslų laboratorija
1-4 klasės
Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,
Julius Tovtkevičius
2. Dorinio ugdymo konkursas „Protų mūšis“ Peržiūrėti ataskaitą 8,
I-II gimnazijos
2022-02-11 Dorinio ugdymo
pamokų metu
Klasių kabinetai Dalė Ūselienė Laimutė Neverdauskienė
Rasa Zakaitė
3. Matematikos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą I–IV gimnazijos 2021-11-25 12.00 val. Muziejus,
menų salė,
kalbų laboratorija,
gamtos mokslų laboratorija
Sigutė Mačiūnienė Irma Buividienė,
Antanas Kaminskas
4. Anglų kalbos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą III gimnazijos 2021-12-08 12.00 val. Skaitykla Dalia Skeberdienė Aušra Gedgaudienė
Gintarė Preikšienė
5. IT konkursas „Bebras“ Peržiūrėti ataskaitą 5-8,
I-IV gimnazijos
Lapkričio mėn. IT pamokų metu 305, 306 kabinetai Laima Siliūnienė, Dalė Ūselienė
Irma Buividienė
6. 32-oji informatikos olimpiada (programavimas) Peržiūrėti ataskaitą III -IV gimnazijos Lapkričio – gruodžio mėn. Renginys centralizuotas 305, 306 kabinetas Laima Siliūnienė Dalė Ūselienė,
Irma Buividienė
7. Chemijos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą I-IV gimnazijos 2021-11-24 12.00 val. Muziejus,
menų salė,
kalbų laboratorija,
gamtos mokslų laboratorija
Žaneta Kalėjutė Jūratė Klimienė,
Laima Siliūnienė
8. Anglų kalbos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą I-II gimnazijos 2021-11-30 10.00 val. Skaitykla Elena Lapkauskienė Dalia Skeberdienė
Gintarė Preikšienė
9. Anglų kalbos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 7-8 2022-02-07 10.00 val. Skaitykla Elena Lapkauskienė Aušra Gedgaudienė
Gintarė Preikšienė
10. Fizikos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą I-IV gimnazijos 2021-11-22 12.00 val. Muziejus,
menų salė,
kalbų laboratorija,
gamtos mokslų laboratorija
Laima Siliūnienė Jūratė Klimienė,
Žaneta Kalėjutė
11. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams Peržiūrėti ataskaitą I-IV gimnazijos 2021-12-02 12.00 val. Muziejus,
menų salė,
kalbų laboratorija,
gamtos mokslų laboratorija
Jūratė Ambrazienė Zita Andrijaitienė,
Vilma Šegždienė
Inesa Petrauskienė
12. 54-asis jaunųjų filologų konkursas Peržiūrėti ataskaitą 5-8,
I-IV gimnazijos
2021-12-03 15.00 val. Mokiniai dirba nuotoliniu būdu Inesa Petrauskienė Zita Andrijaitienė,
Vilma Šegždienė,
Inesa Petrauskienė
13. 51-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas (neįvyko) - 5-8 2022-01-07 15.00 val. Mokiniai dirba nuotoliniu būdu Inesa Petrauskienė Zita Andrijaitienė,
Vilma Šegždienė,
Jūratė Ambrazienė
14. Biologijos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą I-IV gimnazijos 2021-11-23 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija,
muziejus,
kalbų laboratorija,
menų salė
Jūratė Klimienė Laima Siliūnienė
Žaneta Kalėjutė
15. Biologijos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 5-8 2022-02-25 12 val. Gamtos mokslų laboratorija,
muziejus,
kalbų laboratorija,
menų salė
Jūratė Klimienė Laima Siliūnienė
Žaneta Kalėjutė
16. Meninio skaitymo konkursas Peržiūrėti ataskaitą 5-8 2021-12-10 13.00 val. Gamtos mokslų laboratorija,
muziejus,
kalbų laboratorija,
menų salė
Zita Andrijaitienė Vilma Šegždienė,
Jūratė Ambrazienė,
Inesa Petrauskienė
I-IV gimnazijos
17. Lietuvos mokinių Etninės kultūros olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 5-8 2021-12-01 13.00 Mokiniai dirba nuotoliniu būdu Vilma Šegždienė Zita Andrijaitienė
Jūratė Ambrazienė
Inesa Petrauskienė
18. Vokiečių kalbos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 6 2022-02-21 10.00 val. Skaitykla Dalia Skeberdienė Ramunė Aksomaitienė
Gintarė Preikšienė
19. Rusų kalbos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą II-III gimnazijos 2022-01-17 10.00 val. Skaitykla Dalia Skeberdienė Jūratė Saltonienė
Roma Kimbraitė
20. Anglų kalbos viktorina ,,Be smart‘‘ Peržiūrėti ataskaitą 7-8 2021-10-25 12.00 val. Menų salė Aušra Gedgaudienė Elena Lapkauskienė
Gintarė Preikšienė
21. Anglų kalbos konkursas ,,English around us” - I-II gimnazijos 2021-12-16 12.00 val. Menų salė Aušra Gedgaudienė Elena Lapkauskienė
Gintarė Preikšienė
22. Anglų kalbos konkursas ,,Spelling bee’’ (5 kl.) Peržiūrėti ataskaitą 5 2021-10-08 12.00 val. Menų salė Aušra Gedgaudienė Dalia Skeberdienė
Gintarė Preikšienė
Elena Lapkauskienė
23. Anglų kalbos konkursas ,,Spelling bee’’ (6 kl.) Peržiūrėti ataskaitą 6
24. Technologijų olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 7-8,
I-II , IV gimnazijos
2022-01-19 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija,
muziejus,
kalbų laboratorija, menų salė
401 kabinetas
Leonas Klimas Ričardas Višinskas
Lijana Raginskienė
25. Muzikos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 5-8 2022-01-18 10.00 val. Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,
kalbų laboratorija, menų salė
Evelina Budrienė Laimutė Neverdauskienė
Marytė Kvietkuvienė
I-IV gimnazijos 2022-01-18 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija,
muziejus,
kalbų laboratorija,
menų salė
Evelina Budrienė Laimutė Neverdauskienė
Marytė Kvietkuvienė
26. Dailės olimpiada Peržiūrėti ataskaitą I-IV gimnazijos 2022-01-21 15.00 val. Mokiniai dirba nuotoliniu būdu Lijana Raginskienė Dalė Ūselienė,
Simona Bartkienė
27. Vokiečių kalbos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą II gimnazijos 2022-02-07 12.00 val. Skaitykla Dalia Skeberdienė Ramunė Aksomaitienė
Gintarė Preikšienė
28. Matematikos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 5-8 2022-02-10 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija,
muziejus,
kalbų laboratorija,
menų salė
Irma Buividienė Antanas Kaminskas
Sigutė Mačiūnienė
29. 34-oji geografijos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą I-IV gimnazijos 2022-02-09 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija,
muziejus,
kalbų laboratorija,
menų salė
Rožė Teišerskienė Rasa Zakaitė,
Julius Tovtkevičius
30. 31-oji istorijos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą I–IV gimnazijos 2022-02-07 12.00 val.

Gamtos mokslų laboratorija,
muziejus,
kalbų laboratorija,
menų salė

Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,
Julius Tovtkevičius
31. 10-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ - 6-8,
I-IV gimnazijos
Vasario mėn. Geografijos pamokų metu Klasių kabinetai Rožė Teišerskienė Rasa Zakaitė,
Julius Tovtkevičius
32. Anglų kalbos konkursas ,,Kengūra” Peržiūrėti ataskaitą 3-4,
II-III gimnazijos
Vasario mėn. 9.00 val. 1-2 klasių, 3-4 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė,
kalbų laboratorija,
gamtos mokslų laboratorija
Renata Jocienė
Dalia Skeberdienė
Auksė Jankūnienė.
Renata Bagdonienė,
Elena Lapkauskienė
33. IT konkursas (nevyko) - 5-7 Kovo mėn. IT pamokų metu 305, 306 kabinetai Dalė Ūselienė Laima Siliūnienė,
Irma Buividienė
34. Mažoji lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 5-8 2022-03-03 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija,
muziejus,
kalbų laboratorija,
menų salė
Vilma Šegždienė Zita Andrijaitienė,
Jūratė Ambrazienė
Inesa Petrauskienė
35.

Ekonomikos ir verslumo olimpiada

Peržiūrėti ataskaitą I–II gimnazijos
III gimnazijos
Kovo mėn. 8.00  val. Gamtos mokslų laboratorija,
kalbų laboratorija
Rasa Zakaitė Rožė Teišerskienė,
Laima Siliūnienė
36. Europos egzaminas - I–IV gimnazijos Gegužės mėn. Pamokų metu Nuotoliniu būdu Rasa Zakaitė Ingrida jankauskienė
Julius Tovtkevičius
37. Gamtamokslinis turnyras ,,Gamta-vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas” Peržiūrėti ataskaitą 3 a, b, c Gegužės mėn. 9.00 val. 3 a klasė,
3 b klasė,
3 c klasė
Laima Bytautienė Aldona Zajančkauskienė,
Daiva Eizintienė
38. Matematikos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 3 2022-02-03 9.00 val. 1-2 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė Laima Bytautienė,
Gražina Seredienė
- 4 10.00 val. 3-4 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė
39. Meninio skaitymo konkursas ,,Gimtinės spalvos” Peržiūrėti ataskaitą 1 2022-02-10 9.00 val. Aktų salė Daiva Stankienė Aldona Norkienė
Auksė Jankūnienė
2 9.15 val.
3 9.30 val.
4 9.45 val.
40. Lietuvių kalbos olimpiada Peržiūrėti ataskaitą 4 2022-03-03 9.00 val. 1-2 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė Gražina Seredienė,
Aldona Zajančkauskienė
41. Raštingiausio pradinuko konkursas ,,Rašau diktantą -2021″ Peržiūrėti ataskaitą 1 2022-03-02 9.00 val.  1-2 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė

Rita Urbonienė
Aldona Zajančkauskienė

2 3-4 klasių  pailgintos mokymosi dienos grupės klasė
3 10.00 val.  1-2 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė
4 3-4 klasių  pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

*esant nuotoliniam ugdymo procesui renginys vyksta nuotoliniu būdu

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla