Socialinių emocinių kompetencijų programa

Ilgalaikės prevencinės ir socialinius emocinius įgūdžius stiprinančios programos vykdomos gimnazijoje

 • Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo bei smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“
 • LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai įsėkmę“
 • Žalingų įpročių prevencijos programa „Sniego gniūžtė“
 • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
 • Tabako, alkoholio, kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa
 • Socialinių emocinių kompetencijų  programa „Emocinių kompetencijų plėtotė pradinio ugdymo pakopoje panaudojant metodinę priemonę „Pažink, prisijaukink, pamokyk“
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla