Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatai 2020-09-01 2022-01-25 10:51:11 6.49 MB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-01-25 11:07:15 79 KB
Gimnazijos mokinių tarybos nuostatai 47.5 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių priėmimo į Raseinių r. Ariogalos gimnazijos tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 23.67 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-11-14 19:41:30 14.58 KB
Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, tęsiamas mokinių nemokamas maitinimas išduodant maisto davinius 2022-11-14 19:41:30 212.31 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 41.76 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazija Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo Tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 320.85 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 25.82 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 27.87 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 54.41 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-05-19 13:14:41 33.62 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-05-19 13:14:41 611.17 KB
Priedas Nr.1 asmens duomenų saugojimo terminai 2022-05-19 13:14:41 8.65 KB
Priedas Nr.2 Prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 2022-05-19 13:14:41 8.07 KB
Priedas Nr.3 Asmens duomenų tvarkymo registravimo žurnalas 2022-05-19 13:14:41 7.1 KB
Priedas Nr.4 Konfidencialumo įsipareigojimas 2022-05-19 13:14:41 6.56 KB
Priedas Nr.5 Neatitikčių registravimo žurnalas 2022-05-19 13:14:41 10.3 KB
Priedas Nr.6 Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 2022-05-19 13:14:41 5.54 KB
Priedas Nr.7 Pavyzdinė poveikio duomenų apsaugai altikimo forma 2022-05-19 13:14:41 12.06 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Darbo tvarkos taisyklės 2022-01-25 11:07:48 457.5 KB
Smurto taisyklės 2022 2023-02-14 12:44:38 332.6 KB
Pranešimas dėl priekabiavimo, smurto 2023-02-14 12:45:09 12.87 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2022-05-19 16:11:49 13.79 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1-ą klasę 2022-05-19 16:11:36 13.73 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2, 3, 4-ą klases 2022-05-19 16:11:43 12.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-II gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:17 12.4 KB
Prašymas dėl priėmimo į III-IV gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:24 13.13 KB
Pareigybės aprašai
Mokytojų, specialistų ir administracijos pareigybės aprašai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:20:47 14.82 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:20:53 17.99 KB
Logopedo, specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:04 17.67 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:13 19.73 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:29 24.23 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:39 18.86 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:55 23.91 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:01 23.66 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:09 23.74 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:16 23.99 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:25 23.91 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:33 24.07 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:42 23.72 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:50 24.22 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės aprašai
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:13 16.25 KB
Laboranto pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:19 20.25 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:29 49.5 KB
Santechniko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:36 14.73 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:41 19.46 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:48 17.17 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:25:01 48.5 KB
Vairuotojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:25:07 58 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 62.5 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 21.88 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybes aprašymas 51 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 19.34 KB

Atnaujinta: 2022-12-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla