Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Aušra Gedgaudienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.30

10.35 – 11.05

Antradienis

7.30 – 16.30

10.35 – 11.05

Trečiadienis

7.30 – 16.30

10.35 – 11.05

Ketvirtadienis

7.30 – 16.30

10.35 – 11.05
Penktadienis 7.30 – 14.00 10.35 – 11.05

Kontaktai Telefonas (8 428) 50 241

El. paštas Rašyti

Informacija

Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo bendrąsias programas sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, kitos gimtosios kalbos, užsienio kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika, kompiuterinės muzikos technologijos, šokis; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla