Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais

Mokslo metų ir ugdymo proceso trukmė:

Klasės, grupės

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1–4

2022-09-01

2023-06-08

175

5–8, I–II gimnazijos

2022-09-01

2023-06-22

185

III gmnazijos

2022-09-01

2023-06-15

180

IV gimnazijos

2022-09-01

2023-06-01

170

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Klasės, grupės

Rudens atostogos

Žiemos (Kalėdų) atostogos

Žiemos atostogos

Pavasario (Velykų) atostogos

Vasaros atostogos

 

Pradžia   

Pabaiga

Pradžia   

Pabaiga

Pradžia   

Pabaiga

Pradžia   

Pabaiga

Pradžia   

Pabaiga

1–4

2022-10-31

2022-11-04

2022-12-27

2023-01-06

2023-02-13

2023-02-17

2023-04-11

2023-04-14

2023-06-09

2023-08-31

5–8, I–II gimnazijos

2022-10-31

2022-11-04

2022-12-27

2023-01-06

2023-02-13

2023-02-17

2023-04-11

2023-04-14

2023-06-23

2023-08-31

III gimnazijos

2022-10-31

2022-11-04

2022-12-27

2023-01-06

2023-02-13

2023-02-17

2023-04-11

2023-04-14

2023-06-16

2023-08-31

IV gimnazijos***

2022-10-31

2022-11-04

2022-12-27

2023-01-06

2023-02-13

2023-02-17

2023-04-11

2023-04-14*

**

2023-08-31

* Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.
** Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.
*** Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas į trumpesnės laiko trukmės laiko periodus pusmečius, gimnazija priėmė sprendimą dėl jų trukmės:

Klasės, grupės

Pirmas pusmetis

Antras pusmetis

 

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

1–4

2022-09-01

2023-01-31

2023-02-01

2023-06-08

6–8, I–II gimnazijos

2022-09-01

2023-01-31

2023-02-01

2023-06-22

III gimnazijos

2022-09-01

2023-01-31

2023-02-01

2023-06-15

IV gimnazijos

2022-09-01

2023-01-31

2023-02-01

2023-06-01

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 1 klasių pamokų laikas:

Pamoka

Pradžia

Pabaiga

Pertraukos trukmė

1 pamoka

8.00 val.

8.35 val.

20 min.

2 pamoka

8.55 val.

9.30 val.

30 min.

3 pamoka

10.00 val.

10.35 val.

35 min.

4 pamoka

11.10 val.

11.45 val.

40 min.

5 pamoka

12.25 val.

13.00 val.

 

2-4 klasių pamokų laikas:

Pamoka

Pradžia

Pabaiga

Pertraukos trukmė

1 pamoka

8.00 val.

8.45 val.

10 min.

2 pamoka

8.55 val.

9.40 val.

20 min.

3 pamoka

10.00 val.

10.45 val.

25 min.

4 pamoka

11.10 val.

11.55 val.

30 min.

5 pamoka

12.25 val.

13.10 val.

 

5-8, gimnazijos I-IV klasių pamokų laikas:

Pamoka

Pradžia

Pabaiga

Pertraukos trukmė

1 pamoka

8.00 val.

8.45 val.

10 min.

2 pamoka

8.55 val.

9.40 val.

10 min.

3 pamoka

9.50 val.

10.35 val.

30 min.

4 pamoka

11.05 val.

11.50 val.

20 min.

5 pamoka

12.10 val.

12.55 val.

10 min.

6 pamoka

13.05 val.

13.50 val.

10 min.

7 pamoka

14.00 val.

14.45 val.

10 min.

8 pamoka

14.55 val.

15.40 val.

 

Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nustatoma Gimnazijos ugdymo plano 1 priede.

Dokumentai

Atnaujinta: 2022-12-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla