Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos nariai 2022-2023 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

 Ramunė Aksomaitienė

Užsienio kalbos (vokiečių), karjeros planavimo mokytoja

Pirmininkė

2.

 Jūratė Ambrazienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Sekretorė

3.

Vida Matkuvienė

 Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

4.

Ligita Tarosienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

5.

Diana Korsakienė

 Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

6.

Daiva Stankienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

7.

Rita Krištopaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

8.

Rita Urbonienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

9.

Lina Razmantienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

10.

Aldona Zajančkauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

11.

Daiva Eizintienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

12.

Laima Bytautienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

13.

Aldona Norkienė

Pradinio ugdymo mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

14.

Renata Jocienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja
Socialinė pedagogė

Narė

15.

Laimutė Neverdauskienė

Dorinio ugdymas (tikybos) mokytoja

Narė

16.

Dalė Ūselienė

Informacinių technologijų, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Narė

17.

Zita Andrijaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Narė

18.

Inesa Petrauskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Narė

19.

Vilma Šegždienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Narė

20.

Aušra Gedgaudienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Narė

21.

Elena Lapkauskienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Narė

22.

Gintarė Preikšienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Narė

23.

Dalia Skeberdienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja
Mokytojo padėjėja

Narė

24.

Roma Kimbraitė

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja

Narė

25.

Jūratė Saltonienė

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja

Narė

26.

Irma Buividienė

Matematikos mokytoja

Narė

27.

Antanas Kaminskas

Matematikos mokytojas

Narys

28.

Sigutė Mačiūnienė

Matematikos mokytoja

Narė

29.

Laima Siliūnienė

Fizikos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo mokytoja

Narė

30.

Jūratė Klimienė

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Narė

31.

Žaneta Kalėjutė

Chemijos mokytoja

Narė

32.

Ingrida Jankauskienė

Istorijos mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

33.

Julius Tovtkevičius

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas

Narys

34.

Rasa Zakaitė

Istorijos, ekonomikos ir verslumo mokytoja

Narė

35.

Rožė Teišerskienė

Geografijos mokytoja

Narė

36.

Lijana Raginskienė

Dailės mokytoja

Narė

37.

Evelina Budrienė

Muzikos mokytoja

Narė

38.

Natalija Tokareva

Šokio mokytoja

Narė

39.

Leonas Klimas

Technologijų, braižybos mokytojas

Narys

40.

Ričardas Višinskas

Technologijų, žmogaus saugos, nacionalinio saugumo ir krašto gynybos mokytojas

Narys

41.

Birutė Balžekienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Narė

42.

Matas Skamarakas

Fizinio ugdymo mokytojas

Narys

43.

Darius Gricius

Fizinio ugdymo mokytojas

Narys

44.

Dobilas Juška

Neformalaus švietimo vadovas

Narys

45.

Kastytis Baltmiškis

Neformalaus švietimo vadovas

Narys

46.

Jolita Lukonaitienė

Neformalaus švietimo vadovė

Narė

47.

Lilija Masnikė

Psichologė
Mokytojo padėjėja

Narė

48.

Viktorija Linertienė

Psichologė

Narė

49.

Jūratė Marcinkevičienė

Psichologė

Narė

50.

Danguolė Gailienė

Specialioji pedagogė

Narė

51.

Renata Bagdonienė

Specialioji pedagogė
Logopedė

Narė

52.

Sigita Visockienė

Logopedė

Narė

53.

Rima Draukšienė

Socialinė pedagogė

Narė

54.

Rasa Kuznecova

Mokytojo padėjėja

Narė

55.

Šarūnė Banienė

Mokytojo padėjėja

Narė

56.

Milda Sirutytė – Varga

Mokytojo padėjėja

Narė

57.

Vilė Čepaitė

Mokytojo padėjėja

Narė

58.

Alina Banienė

Mokytojo padėjėja

Narė

Atnaujinta: 2023-09-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla