Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos nariai 2023-2024 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

 Ramunė Aksomaitienė

Užsienio kalbos (vokiečių), karjeros planavimo mokytoja

Pirmininkė

2.

 Jūratė Ambrazienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Sekretorė

3.

Vida Matkuvienė

 Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

4.

Ligita Tarosienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

5.

Diana Korsakienė

 Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

6.

Daiva Stankienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

7.

Rita Krištopaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

8.

Rita Urbonienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

9.

Lina Razmantienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

10.

Aldona Zajančkauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

11.

Daiva Eizintienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

12.

Laima Bytautienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

13.

Aldona Norkienė

Pradinio ugdymo mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

14.

Renata Jocienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja
Socialinė pedagogė

Narė

15.

Laimutė Neverdauskienė

Dorinio ugdymas (tikybos) mokytoja

Narė

16.

Dalė Ūselienė

Informacinių technologijų, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Narė

17.

Zita Andrijaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Narė

18.

Inesa Petrauskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Narė

19.

Vilma Šegždienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Narė

20.

Aušra Gedgaudienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Narė

21.

Elena Lapkauskienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Narė

22.

Gintarė Preikšienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Narė

23.

Dalia Skeberdienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja
Mokytojo padėjėja

Narė

24.

Roma Kimbraitė

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja

Narė

25.

Jūratė Saltonienė

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja

Narė

26.

Irma Buividienė

Matematikos mokytoja

Narė

27.

Julija Gražulevičiūtė

Matematikos mokytojas

Narys

28.

Sigutė Mačiūnienė

Matematikos mokytoja

Narė

29.

Laima Siliūnienė

Fizikos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo mokytoja

Narė

30.

Jūratė Klimienė

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Narė

31.

Žaneta Kalėjutė

Chemijos mokytoja

Narė

32.

Rasa Zakaitė

Istorijos, ekonomikos ir verslumo mokytoja

Narė

33.

Rožė Teišerskienė

Geografijos mokytoja

Narė

34.

Lijana Raginskienė

Dailės mokytoja

Narė

35.

Evelina Budrienė

Muzikos mokytoja

Narė

36.

Natalija Tokareva

Šokio mokytoja

Narė

37.

Leonas Klimas

Technologijų, braižybos mokytojas

Narys

38.

Ričardas Višinskas

Technologijų, žmogaus saugos, nacionalinio saugumo ir krašto gynybos mokytojas

Narys

39.

Birutė Balžekienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Narė

40.

Aurimas Dyglys

Fizinio ugdymo mokytojas

Narys

41.

Dobilas Juška

Neformalaus švietimo vadovas

Narys

42.

Kastytis Baltmiškis

Neformalaus švietimo vadovas

Narys

43.

Jolita Lukonaitienė

Neformalaus švietimo vadovė

Narė

44.

Lilija Masnikė

Psichologė
Mokytojo padėjėja

Narė

45.

Viktorija Linertienė

Psichologė

Narė

46.

Jūratė Marcinkevičienė

Psichologė

Narė

47.

Danguolė Gailienė

Specialioji pedagogė

Narė

48.

Renata Bagdonienė

Specialioji pedagogė
Logopedė

Narė

49.

Sigita Visockienė

Logopedė

Narė

50.

Rima Draukšienė

Socialinė pedagogė

Narė

51.

Rasa Kuznecova

Mokytojo padėjėja

Narė

52.

Šarūnė Banienė

Mokytojo padėjėja

Narė

53.

Milda Sirutytė – Varga

Mokytojo padėjėja

Narė

54.

Vilė Čepaitė

Mokytojo padėjėja

Narė

55.

Alina Banienė

Mokytojo padėjėja

Narė

Atnaujinta: 2024-05-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla