Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba yra aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų gimnazijos bendruomenės narių atstovus bei gimnazijos rėmėjus svarbiausiems gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Audronė Dubauskienė Tėvų atstovas Pirmininkė
2. Rita Urbonienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Ina Kavaliauskienė Tėvų atstovė Tėvų klubo direktorė
4. Renata Leskauskienė Tėvų atstovė Narė
5. Danguolė Vasiliauskienė Tėvų atstovė Narė
6. Rasa Šatūnienė Tėvų atstovė Narė
7. Aušra Gedgaudienė Mokytojų atstovė Narė
8. Dalė Ūselienė Mokytojų atstovė Narė
9. Jūratė Saltonienė Mokytojų atstovė Narė
10. Jūratė Ambrazienė Mokytojų atstovė Narė
11. Emilis Lukošiavičius Mokinių atstovė Narė
12. Violeta Dubinkaitė Mokinių atstovė Narė
13. Skaistė Klizaitė Mokinių atstovė Narė
14. Aira Klangauskaitė Mokinių atstovė Narė
15. Tautvydas Tiškus Mokinių atstovas Narys

Gimnazijos tarybos funkcijos:

Atnaujinta: 2024-05-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla