Dokumentų formos

Turizmo formos Atnaujinta Dydis
AG-Įsakymas dėl turizmo organizavi aprašo patvirtinimo 2023-02-14 12:45:45 68.77 KB
AG-Turizmo-organizavimo-aprašas 2023-02-14 12:46:11 19.82 KB
Priedas Nr. 1 Prašymas vykti 2023-02-14 12:46:33 14.65 KB
Priedas Nr. 2 Renginio dalyvių sąrašas 2023-02-14 12:46:46 14.61 KB
Priedas Nr. 3 Saugaus elgesio instruktažo lapas 2023-02-14 12:47:00 13.73 KB
Priedas Nr. 4 Renginio programa 2023-02-14 12:47:36 13.86 KB
Priedas Nr. 5 Pranešimas tėvams dėl išvykimo 2023-02-14 12:47:52 14.02 KB
Priedas Nr. 6. Saugos instruktažai 2023-02-14 12:47:20 15.94 KB

Programos Atnaujinta Dydis
2 (Nr. 7)priedas Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 2023-01-15 21:09:04 186.5 KB
Priedas Nr. 1 Ilgalaikis planas 2023-01-15 21:09:37 60.5 KB
Priedas Nr. 2 Programa 2023-01-15 21:10:01 60 KB
Priedas Nr. 3 Programa (pasiūla) 2023-01-15 21:10:19 58.5 KB
Priedas Nr. 4 Pritaikyta programa 2023-01-15 21:10:38 60.5 KB
Priedas Nr. 5 Individualizuota programa 2023-01-15 21:10:52 62 KB
Priedas Nr. 6 Neformaliojo švietimo programa 2023-01-15 21:11:07 61 KB
Priedas Nr. 8 Ilgalaikių planų korekcija 2023-01-15 21:11:22 72.5 KB
Priedas Nr. 9 Pamokos planas 2023-01-15 21:11:38 51 KB

Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų ataskaita 2023-01-15 21:15:49 174 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-01-15 21:16:05 145.5 KB
Priedas Nr. 1 Gimnazijoje vykstantis renginys 2023-01-15 21:16:19 59.5 KB
Priedas Nr. 2 Paaiškinimas dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų 2023-01-15 21:16:30 48 KB
Priedas Nr. 3 Praleistų pamokų teisinimo lapas 2023-01-15 21:16:42 12.49 KB
Priedas Nr. 4 Taikytos priemonės mokiniams dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų 2023-01-15 21:16:56 48 KB
Priedas Nr. 5 Pažangumo ir lankomumo suvestinė 2023-01-15 21:17:08 58.5 KB
Priedas Nr. 6 Informacija klasės vadovui 2023-01-15 21:17:22 47 KB
Priedas Nr. 7 Informacija apie praleistas pamokas 2023-01-15 21:17:33 49.5 KB

Atnaujinta: 2023-01-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla