Aldona Norkienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo mokytoja