Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Ingrida Jankauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.30

10.35 – 11.05

Antradienis

7.30 – 16.30

11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.30 – 16.30

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.30 – 16.30

11.30 – 12.00

Penktadienis 7.30 – 14.00 11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas (8 428) 50 241

El. paštas Rašyti

Informacija

Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo bendrąsias programas sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, kitos gimtosios kalbos, užsienio kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika, kompiuterinės muzikos technologijos, šokis; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla