Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-02-02 15:29 Naujiena atnaujinta: Aira Klangauskaitė - geriausia jaunoji kūrėja rajone
2. 2023-02-02 15:23 Dokumentas sukurtas: Vasario mėnesio veiklos planas
3. 2023-02-02 11:25 Naujiena sukurta: Aira Klangauskaitė - geriausia jaunoji kūrėja rajone
4. 2023-01-31 11:52 Puslapis atnaujintas: Veiklos kokybės įsivertinimas
5. 2023-01-31 11:03 Dokumentas atnaujintas: Veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m. m
6. 2023-01-31 11:03 Dokumentas sukurtas: Veiklos-kokybes-isivertinimo-aprasas
7. 2023-01-30 13:40 Naujiena atnaujinta: Jaunųjų filologų konkursas
8. 2023-01-30 13:38 Puslapis atnaujintas: 2022-2023 m. m.
9. 2023-01-30 13:32 Dokumentas sukurtas: Jaunųjų filologų rajoninis
10. 2023-01-30 13:30 Puslapis atnaujintas: 2022-2023 m. m.
11. 2023-01-30 13:25 Dokumentas sukurtas: Jaunųjų filologų konk.
12. 2023-01-30 12:08 Naujiena sukurta: Jaunųjų filologų konkursas
13. 2023-01-29 19:23 Dokumentas atnaujintas: 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
14. 2023-01-29 19:23 Dokumentas atnaujintas: 2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
15. 2023-01-29 19:23 Dokumentas sukurtas: 2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
16. 2023-01-29 19:22 Dokumentas sukurtas: 2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
17. 2023-01-29 19:22 Dokumentas sukurtas: 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
18. 2023-01-29 19:20 Dokumentas išstrintas: 20 VSAFAS 4 priedas 06 30 d.
19. 2023-01-29 19:20 Dokumentas išstrintas: Ariogalos g. aiškinamasis raštas II ketvirtis
20. 2023-01-29 19:20 Dokumentas išstrintas: Veiklos rezultatų ataskaita
21. 2023-01-29 19:20 Dokumentas išstrintas: Finansinės būklės ataskaita
22. 2023-01-26 09:04 Puslapis atnaujintas: 2022-2023 m. m.
23. 2023-01-26 08:43 Dokumentas sukurtas: ataskaita_fizikos_rajonine_2023
24. 2023-01-20 13:02 Naujiena sukurta: Istorijos pamokos - iš gyvenimo istorijų
25. 2023-01-20 12:49 Naujiena atnaujinta: BIBLIOTEKŲ KNYGŲ KALĖDOS
26. 2023-01-20 12:44 Dokumentas sukurtas: 2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
27. 2023-01-20 12:44 Dokumentas sukurtas: 2022 m. - ii ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
28. 2023-01-20 12:43 Dokumentas sukurtas: 2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
29. 2023-01-20 12:34 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (rekonstravimas)
30. 2023-01-20 12:34 Dokumentas išstrintas: Biudžetinių įstaigų pajamų 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita(nuoma)
31. 2023-01-20 12:34 Dokumentas išstrintas: Biudžetinių įstaigų pajamų 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (paslaugos)
32. 2023-01-20 12:31 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (optimizavimas)
33. 2023-01-20 12:31 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (nuoma)
34. 2023-01-20 12:31 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (mk)
35. 2023-01-20 12:31 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtimė ataskaita (m.bazei)
36. 2023-01-20 12:31 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ataskaitų aiškinamasis raštas
37. 2023-01-20 12:31 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (Erasmus)
38. 2023-01-20 12:30 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (SF)
39. 2023-01-20 12:30 Dokumentas išstrintas: Mokėtinų sumų ataskaita Nr.2
40. 2023-01-20 12:30 Dokumentas išstrintas: Biudžeto iššlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (s.l.rekonstravimas)
41. 2023-01-20 12:30 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita
42. 2023-01-20 12:30 Dokumentas išstrintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (Ukr.)
43. 2023-01-20 10:29 Naujiena sukurta: BIBLIOTEKŲ KNYGŲ KALĖDOS
44. 2023-01-19 13:47 Dokumentas sukurtas: Priedas Nr. 6. Saugos instruktažai
45. 2023-01-19 13:46 Dokumentas sukurtas: Priedas Nr. 5 Pranešimas tėvams dėl išvykimo
46. 2023-01-19 13:45 Dokumentas sukurtas: Priedas Nr. 4 Renginio programa
47. 2023-01-19 13:44 Dokumentas sukurtas:
48. 2023-01-19 13:44 Dokumentas sukurtas: Priedas Nr. 3 Saugaus elgesio instruktažo lapas
49. 2023-01-19 13:43 Dokumentas sukurtas: Priedas Nr. 2 Renginio dalyvių sąrašas
50. 2023-01-19 13:37 Dokumentas sukurtas: Priedas Nr. 1 Prašymas vykti

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla