Darbo stebėjimas Lenkijoje – Mlavoje

      Šių metų balandžio 23-28 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kartu su Ariogalos gimnazija, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Viktoro Petkaus progimnazija, Girkalnio pagrindine mokykla, stebėjo pamokas Lenkijoje - skirtingose Mlavos mokyklose.

      Lietuvoje nėra lengva suorganizuoti įtraukiojo ugdymo sistemą, todėl mokyklų bendruomenėms reikia įdėti daug pastangų, kompetencijų, bendradarbiavimo su užsienio šalių mokyklų partneriais norint, kad būtų visiškai įgyvendinta kokybiško ir visiems prieinamo švietimo idėja. Dalyvaujančios mokyklos bendradarbiaudamos vykdo programos  Erasmus + 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01–KA121-SCH-000060584, ,,Įtraukusis ugdymas“.

       Erasmus projekto darbo stebėjimo metu sensorinėje terapijos ir logopedijos klasėje pastebėta, kad įtraukusis ugdymas ir individuali integracija skirti panaikinti mokymosi kliūtis ir tai suteikia mokiniams galimybę realizuoti savo unikalų potencialą, nepaisant rasės, etninės priklausomybės, negalios, išskirtinumo, socialinės-ekonominės padėties. Szkola Podstawowa Nr. 2 Mikolaja Kopernika mokykloje susipažinome su šaunia direktore, jos portretas, trykšta energija, pozityvumu, veiklumu, o svarbiausia kiekvieno bendruomenės nario pažinimu. Tai sukuria svetingą ir palaikančią aplinką. Kiekvienas mokinys, mokyklos bendruomenė patiria skatinantį priklausymo ir savivertės ugdymą.

      Susitikime su Mlavos savivaldybės atstovais, mokyklų vadovais, pedagogais ir geriau pažinus Lenkijos kultūrą bei  švietimo sistemą išryškėjo pagrindinis ugdymo organizavimo principas. Įtraukųjį ugdymą organizuoja taip, kad visi vaikai  mokytųsi kartu, nepaisant bet kokių sunkumų ar skirtumų. Įtraukiosios mokyklos pateikia mokiniams mokymo programą, skirtingą nuo tų, kurios naudojamos bendrojo ugdymo mokyklose bei padedančioms mokiniams su specialiaisiais poreikiais integruotis į įprastą klasę. Skirtingų mokytojų veiklose - priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse, kurias stebėjome matyti, kad mokytojai kuria palankią ir įtraukią mokymosi aplinką, kuriose mokiniai vertinami kaip neatsiejami klasės bendruomenės nariai ir kur svarbiausia teigiamas bendradarbiavimas. Taip pat galima pridurti, kad mokyklose, kuriose lankėmės mokytojai atpažįsta mokinių poreikius ir pomėgius, kad būtų galima sukurti tinkamas mokymo strategijas bei priemones. Taip pat mokytojai atlieka įtraukiosios praktikos kūrėjų vaidmenį.

      Erasmus projekto metu tobulinome asmenines, profesines ir bendrakultūrines kompetencijas. Apibendrinat sukauptą patirtį, įspūdžius, bendravimą ir bendradarbiavimą, galime teigti, kad Lenkijos mokyklose yra efektyvi įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo iniciatorė. Kartu su įtraukiojo ugdymo užtikrinimu, pedagogas prisideda prie mokyklos kultūros pokyčių, telkdamas išteklius, motyvuodamas vietos bendruomenę dalyvauti mokyklos plėtroje ir diegdamas modernią pedagogiką, neatsiejamą nuo įtraukiojo ugdymo.

Nuotraukos:
Aldona Norkienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas