Atsiveria naujos tarptautiškumo galimybės Savivaldybėje su programa Erasmus+

   2022 metais buvo pasirašytas susitarimas su Švietimo mainų paramos fondu dėl Erasmus+ akreditacijos suteikimo bendrojo ugdymo srityje ir rajono Savivaldybės administracija, kaip mobilumo konsorciumo koordinatorius, tapo akredituota Erasmus+ programos institucija 2022-2027 m. laikotarpiui.

    Konsorciumą sudaro rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Raseinių r. Ariogalos gimnazija, Raseinių Šaltinio progimnazija, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija ir Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla.

   Akreditacija tai pripažinimas, kad konsorciumas yra pasiruošęs įgyvendinti aukštos kokybės mobilumo projektus ir sutinka laikytis Erasmus+ kokybės standartų bei yra parengęs ilgalaikę konsorciumo plėtros, pasitelkiant Erasmus+ mobilumus, viziją.

     Erasmus+ akreditacijos privalumai:

  • Stabilus finansavimas – kiekvienais metais galima prašyti lėšų mobilumo veiklų finansavimui nepildant išsamios paraiškos, o tik nurodant planuojamų mobilumų skaičių.
  • Galimybė augti ir tyrinėti – leidžiama išbandyti naujo tipo veiklą, naujų partnerių įtraukimą į konsorciumą.
  • Galimybė kurti savo strategiją – suteikia laisvę pasirinkti išsikeltų tikslų įgyvendinimo greitį.
  • Galimybė investuoti į ateitį – gaunant nuolatinį finansavimą, galima sutelkti dėmesį į ilgalaikius tikslus ir naudoti tarptautinio mobilumo veiklą tam, kad mokymosi ir mokymo kokybė konsorciumo įstaigose palaipsniui gerėtų.

     Rajono Savivaldybės administracijos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektų 2022-2027 m. tikslai:

   Plėtojant tarptautiškumą siekti vadovavimo mokyklai modelio kaitos: perkeliant prioritetą nuo infrastruktūros valdymo į ugdymo turinio vadybą; atrasti ir pritaikyti STEAM tyrimų ir eksperimentinės veiklos patirtis, gerinančias mokinių pasiekimus; didinti mokytojų skaitmenines kompetencijas skatinant naujų technologijų ir novatoriškų mokymo metodų taikymą pamokose/ veiklose; atrasti ir pritaikyti patirtis rengiantis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui rajono mokyklose.

    2022 m. gruodžio 21 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir konsorciumo mokyklų vadovai pasirašė programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000060584 vykdymo konsorciumo sutartį 2022-2023 m.

    Projektą 2022-2023 m. finansuoja Europos Sąjunga, jam skirta 55 892,00 eurų dotacija.

    Projektas bus įgyvendinamas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Projekto metu 21 dalyvis iš konsorciumo įstaigų turės galimybę dalyvauti savaitės trukmės kursuose Suomijoje-Estijoje ir Islandijoje bei darbo stebėjimuose Prancūzijoje ir Lenkijoje. 18 mokinių ir 4 juos lydintys mokytojai dalyvaus grupiniuose mobilumuose Vokietijoje ir Portugalijoje.

    Projekto rezultatas - pasikeitęs ugdymo procesas - paveikus ir, tikėtina, tvarus jo poveikis mokinių pasiekimų rezultatams.

Autorius:
Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Nuotraukos:
Švietimo ir sporto skyrius

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas