Projektinė veikla
2022 metais buvo pasirašytas susitarimas su Švietimo mainų paramos fondu dėl Erasmus+ akre...
Lapkričio 26–gruodžio 3 dienomis Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus ir direk...