Pranešimai
Rugsėjo 13, 14, 15 dienomis penktų klasių mokiniai lankėsi skaitykloje ir bibliotekoj...
Praėjusių metų gruodžio mėnesį Lietuvos bibliotekininkų draugija skelbė tradicinę kasmetin...
Almos Adamkienės informacinis centras pasipildė septyniomis naujomis knygomis, kurias dova...