Projektas ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

     Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) Lietuvos mokykloms sudarė galimybę įsigyti apie 497 tūkst. vadovėlių, skiriant tam beveik 8,5 mln. Eurų paramą. Papildoma finansavimo parama mokykloms paskirstyta remiantis mokinių skaičiumi pagal ankstesnių metų Švietimo valdymo informacinės sistemos (Mokinių registro) duomenis (2022 – 2023 m. m.). Gimnazija dalyvauja kaip partnerė Nacionalinei švietimo agentūrai įgyvendinant Europos sąjungos investicijų fondo projektą.

     Gimnazija turėjo galimybę ir jau įsigijo 293 vadovėlius pradiniam ugdymui ir 524 vadovėlius pagrindiniam ugdymui, kurie išleisti 2023 metais  Lietuvoje pagal atnaujintą ugdymo turinį ir informacija apie juos paskelbta Švietimo portalo informacinės sistemos vadovėlių duomenų bazėje.

Autorius:
Raimundė Višinskienė

Nuotraukos:
Raimundė Višinskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas