Pirmoko krepšelis

  • Paskelbė : Dalė Ūselienė
  • Paskelbta: 2023-08-25
  • Kategorija: Aktualijos

     Kiekvienam bendrojo ugdymo mokyklos pirmokui, nepriklausomai nuo jo šeimos finansinės padėties, iš rajono Savivaldybės biudžeto bus skirtas mokyklinių priemonių rinkinys „Pirmoko krepšelis“ (https://www.raseiniai.lt/naujienos/nuo-rugsejo-nauji-mokymosi-priemoniu-rinkiniai-visiems-pirmokams/), kurio vertė – 50,00 Eur. Jį sudarys mokymosi priemonės, reikalingos pirmokui, pavyzdžiui, są­siu­vi­niai, par­ke­riai, pieštukai, pie­ši­mo ir spal­vi­ni­mo prie­mo­nės ir t.t. At­sa­kin­gai ap­gal­vo­tas ir krep­še­lių su­pa­ka­vi­mas. Pa­si­rink­tas praktiš­kas spren­di­mas – vi­sos priemonės bus su­dė­tos į sportinės aprangos krepšius, ku­riuos pir­mo­kai pra­smin­gai galės nau­doti vi­sus moks­lo me­tus.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas