Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Veiklos kokybės įsivertinimas

Veiklos kokybės įsivertinimas

2017-2018 m. m.

ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO 2017–2018 MOKSLO METAMS

4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis

4.2.1. Veikimas kartu

 • Bendradarbiavimo kultūra
 • Kolegialus mokymasis

5 aukščiausios vertės:

1.11 – Santykiai tarp mokytojų ir raštinės darbuotojų mūsų mokykloje yra geri. 3,6

1.18 – Man patinka mano darbas. 3,5

1.10 – Santykiai tarp mokytojų ir socialinių pedagogių mūsų mokykloje yra geri. 3,5

1.12 – Santykiai tarp mokytojų ir pagalbinio personalo mūsų mokykloje yra geri. 3,5

6.1 – Įvairūs komandos narių gebėjimai yra naudingi visai komandai. 3,4

5 žemiausios vertės:

7.9 – Papildomas darbo krūvis yra vienodai paskirstytas visiems mokytojams. 2,1

2.4 – Mūsų mokykloje galime atvirai ir tiesiai įvardinti konfliktus. 2,4

2.3 – Mūsų kolektyve į klaidas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę. 2,4

1.9 – Santykiai tarp mokytojų ir mokyklos vadovų mūsų mokykloje yra geri. 2,5

9.7 – Mokytojai yra tikri, kad mokyklos vadovybė gina jų interesus. 2,6

Poreikis keistis:

1.9 – Santykiai tarp mokytojų ir mokyklos vadovų mūsų mokykloje yra geri. 3,0

2.4 – Mūsų mokykloje galime atvirai ir tiesiai įvardinti konfliktus. 3,0

2.3 – Mūsų kolektyve į klaidas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę. 2,9

7.9 – Papildomas darbo krūvis yra vienodai paskirstytas visiems mokytojams. 2,9

9.2 – Mokyklos vadovybė aktyviai skatina gero mokyklos mikroklimato kūrimą ir puoselėjimą. 2,8

Rekomendacijos

 • Tobulinti santykius tarp mokytojų ir gimnazijos vadovų puoselėjant pasitikėjimą, atvirumą ir pagarbą.
 • Mokytojams tarpusavyje daugiau dalytis informacija, įgūdžiais, reikalui esant, padėti vieni kitiems, nevartoti nuvertinančių atsiliepimų apie kolegas.
 • Visiems laikytis priimtų bendruomenės taisyklių.
 • Keisti požiūrį į klaidas: jas priimti kaip mokymosi galimybę.
 • Problemas aptarti kolegialiuose pokalbiuose, priimant tinkamus susitarimus.
 • Dažniau vieni kitiems teikti paskatinančius ir konstruktyvius atsiliepimus.
 • Puoselėti nuolatinį visų mokytojų dalykinį ir socialinį bendradarbiavimą.
 • Tinkamai parinkti bendradarbiavimui numatytą laiką, kad visi mokytojai galėtų dalyvauti.
 • Tolygiai paskirstyti papildomą darbą  visiems gimnazijos mokytojams.
 • Neformuoti darbo grupių iš tų pačių mokytojų.
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More