Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022–2023 MOKSLO METAIS

Mokslo metų ir ugdymo proceso trukmė:

Klasės,

grupės

Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
1–4 2022-09-01 2023-06-08 175
5–8, I–II gimnazijos 2022-09-01 2023-06-22 185
III gmnazijos 2022-09-01 2023-06-15 180
IV gimnazijos 2022-09-01 2023-06-01 170

 

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Klasės, grupės Rudens atostogos Žiemos (Kalėdų) atostogos Žiemos atostogos Pavasario (Velykų) atostogos Vasaros atostogos
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
1–4 2022-10-31 2022-11-04 2022-12-27 2023-01-06 2023-02-13 2023-02-17 2023-04-11 2023-04-14 2023-06-09 2023-08-31
5–8, I–II gimnazijos 2022-10-31 2022-11-04 2022-12-27 2023-01-06 2023-02-13 2023-02-17 2023-04-11 2023-04-14 2023-06-23 2023-08-31
III gimnazijos 2022-10-31 2022-11-04 2022-12-27 2023-01-06 2023-02-13 2023-02-17 2023-04-11 2023-04-14 2023-06-16 2023-08-31
IV gimnazijos*** 2022-10-31 2022-11-04 2022-12-27 2023-01-06 2023-02-13 2023-02-17 2023-04-11 2023-04-14* ** 2023-08-31

* Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

** Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

*** Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas į trumpesnės laiko trukmės laiko periodus pusmečius, gimnazija priėmė sprendimą dėl jų trukmės:

Klasės, grupės Pirmas pusmetis Antras pusmetis
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
1–4 2022-09-01 2023-01-31 2023-02-01 2023-06-08
6–8, I–II gimnazijos 2022-09-01 2023-01-31 2023-02-01 2023-06-22
III gimnazijos 2022-09-01 2023-01-31 2023-02-01 2023-06-15
IV gimnazijos 2022-09-01 2023-01-31 2023-02-01 2023-06-01

 

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 1 klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.35 val. 20 min.
2 pamoka 8.55 val. 9.30 val. 30 min.
3 pamoka 10.00 val. 10.35 val. 35 min.
4 pamoka 11.10 val. 11.45 val. 40 min.
5 pamoka 12.25 val. 13.00 val.

 

2-4 klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.45 val. 10 min.
2 pamoka 8.55 val. 9.40 val. 20 min.
3 pamoka 10.00 val. 10.45 val. 25 min.
4 pamoka 11.10 val. 11.55 val. 30 min.
5 pamoka 12.25 val. 13.10 val.

 

5-8, gimnazijos I-IV klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.45 val. 10 min.
2 pamoka 8.55 val. 9.40 val. 10 min.
3 pamoka 9.50 val. 10.35 val. 30 min.
4 pamoka 11.05 val. 11.50 val. 20 min.
5 pamoka 12.10 val. 12.55 val. 10 min.
6 pamoka 13.05 val. 13.50 val. 10 min.
7 pamoka 14.00 val. 14.45 val. 10 min.
8 pamoka 14.55 val. 15.40 val.

 

Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nustatoma Gimnazijos ugdymo plano 1 priede.

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More