Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Tvarkaraščiai

2018–2019 m. m.

5-8, GIMNAZIJOS I-IV KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2 PUSMETIS (nuo 2019-04-15)

5-8, GIMNAZIJOS I-IV KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 1 PUSMETIS (nuo 2018-12-01)

1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 1 PUSMETIS

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
KONSULTACINIO UGDYMO CENTRO DARBO TVARKARAŠTIS
2018-2019 M. M. II PUSMETIS
Eil. Nr. Konsultuojamas dalykas, paskirtis Val.

 sk.

Klasė Konsultanto vardas, pavardė Darbo

vieta

Darbo laikas
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Pradinis ugdymas 1 1 a Auksė Jankūnienė 1 a 12.05-12.50
2. Pradinis ugdymas 1 1 b Gražina Seredienė 1 b 12.05-12.50
3. Pradinis ugdymas 1 2 a Daiva Stankienė 2 a 12.05-12.50
4. Pradinis ugdymas 1 2 b Rita Krištopaitienė 2 b 12.05-12.50
5. Pradinis ugdymas 1 3 a Rita Urbonienė 3 a 13.00-13.45
6. Pradinis ugdymas 1 3 b Nijolė Juknienė 3 b 13.00-13.45
7. Pradinis ugdymas 1 4 a Aldona Zajančkauskienė 4 a 13.00-13.45
8. Pradinis ugdymas 1 4 b Saulė Tiškuvienė 4 b 12.05-12.50
9. Užsienio kalba (anglų) 1 2-4 Renata Jocienė IKT kabinetas 13.00-13.45
10. Lietuvių kalba ir literatūra 1 6 a, 7 a, I b, III a,b Jūratė Ambrazienė 231 13.55-14.40
11. Lietuvių kalba ir literatūra 1 7 b, 8 a, II b, IV a, b Zita Andrijaitienė 232 13.55-14.40

 

12. Lietuvių kalba ir literatūra 1 5 b, 6 b, 8 b, I a Vilma Šegždienė 229 13.55-14.40

 

 

13. Lietuvių kalba ir literatūra 1 5 a, II a, III a, b, IV a, b Daiva Vaičaitienė 230 13.55-14.40
14. Užsienio (anglų) kalba 1 5 b, 6 a, b, 7 a, b, I b, II b, III a, b, IV a, b Aušra Gedgaudienė 105 13.55-14.40
15. Užsienio (anglų) kalba 1 6 a, b, 7 a, b, 8 a, b, II a, b Elena Lapkauskienė 104 13.55-14.40
16. Užsienio (anglų) kalba 1 5 a, 6 a, b, 8 a, b, I a, b, IV a, b Gintarė Preikšienė 102 13.55-14.40
17. Užsienio (anglų) kalba 1 7 a, b, I a, II a, III a, b, IV a, b Dalia Skeberdienė 304 13.55-14.40
18. Matematika

 

1 5 b, 7 b, 8 a, b, I a, IV a, b Julia Gražulevičiūtė 212 13.55-14.40
19. Matematika

 

1 6 a, 7 a, II b, III a, b, IV a, b Sigutė Mačiūnienė 109 13.55-14.40
20. Bendroji pagalba 1 5-IV Ramunė Aksomaitienė 103 14.45-15.30

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA

MOKYTOJŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ MOKINIAMS, TVARKARAŠTIS

2018-2019 M. M. I PUSMETIS

Eil. Nr. Dalykas Mokytojas Darbo vieta Darbo laikas
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Lietuvių kalba ir literatūra Vilma Šegždienė 229 13.00-13.45
2. Lietuvių kalba ir literatūra Daiva Vaičaitienė 230 14.45-15.30
3. Lietuvių kalba ir literatūra Zita Andrijaitienė 232 14.45-15.30
4. Lietuvių kalba ir literatūra Jūratė Ambrazienė 231 13.55-14.40
5. Užsienio (anglų) kalba Elena Lapkauskienė 104 14.45-15.30 13.45-14.15
6. Užsienio (anglų) kalba Gintarė Preikšienė 102 14.45-15.30
7. Užsienio (anglų) kalba Dalia Skeberdienė 304 13.00-13.45
8. Užsienio (vokiečių) kalba Ramunė Aksomaitienė 103 8.55-9.40 9.50-10.35
9. Matematika Julia Gražulevičiūtė 212 13.55-14.40
10. Matematika Sigutė Mačiūnienė 109 13.55-14.40 13.00-13.45
11. Matematika Irma Buividienė 106 14.45-15.30
12. Istorija Andrius Bautronis 215 14.45-15.30
13. Istorija Rasa Zakaitė 211 14.45-15.30
14. Geografija Rožė Teišerskienė 207 13.55-14.40

14.45-15.30

13.55-14.40
15. Biologija Jūratė Klimienė 112 14.45-15.30
16. Chemija Žaneta Kalėjutė 302 13.55-14.40

14.45-15.30

17. Informacinės technologijos Laima Siliūnienė 305 13.55-14.40

14.45-15.30

18. Informacinės technologijos Dalė Ūselienė 306 13.00-13.45

13.55-14.40

19. Muzika Evelina Budrienė 217 14.45-15.30

2018–2019 MOKSLO METŲ 5-8, I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS

Klasė Vadovas (-ė) Laikas Kabinetas
Savaitės diena Valanda
5 a Irma Buividienė Penktadienis 8.00-8.45 106
5 b Aušra Gedgaudienė Penktadienis 8.00-8.45 105
6 a Rasa Zakaitė Penktadienis 8.00-8.45 211
6 b Evelina Budrienė Penktadienis 8.00-8.45 217
7 a Jūratė Ambrazienė Penktadienis 8.00-8.45 231
7 b Zita Andrijaitienė Penktadienis 8.00-8.45 232
8 a Laima Siliūnienė Penktadienis 8.00-8.45 110
8 b Vilma Šegždienė Penktadienis 8.00-8.45 229
I a Ramunė Aksomaitienė Penktadienis 8.00-8.45 109
I b Jūratė Klimienė Penktadienis 8.00-8.45 112
II a Roma Kimbraitė Penktadienis 8.00-8.45 104
II b Dalė Ūselienė Penktadienis 8.00-8.45 307
III a Rožė Teišerskienė Penktadienis 8.00-8.45 207
III b Rita Rajeckienė Penktadienis 8.00-8.45 102
IV a Jūratė Saltonienė Penktadienis 8.00-8.45 103
IV b Rima Aksomaitienė Penktadienis 8.00-8.45 111

 

2018–2019 MOKSLO METŲ 1-4 KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS

Klasė Vadovas (-ė) Laikas Kabinetas
Savaitės diena Valanda
1 a Auksė Jankūnienė Penktadienis 12.05-12.50 1 a
1 b Gražina Seredienė Penktadienis 12.05-12.50 1 b
2 a Daiva Stankienė Penktadienis 12.05-12.50 2 a
2 b Rita Krištopaitienė Penktadienis 12.05-12.50 2 b
3 a Rita Urbonienė Penktadienis 12.05-12.50 3 a
3 b Nijolė Juknienė Penktadienis 12.05-12.50 3 b
4 a Aldona Zajančkauskienė Penktadienis 12.05-12.50 4 a
4 b Saulė Tiškuvienė Penktadienis 12.05-12.50 4 b

NAMŲ DARBŲ RUOŠOS CENTRO „Klubas 125“ DARBO GRAFIKAS

2018-2019 m. m.

Mokytojai Pimadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
Laimutė Neverdauskienė 7 pamoka
Vilma Šegždienė 6 pamoka
Birutė Balžekienė 6 pamoka 8 pamoka
Aivaras Pranckevičius 6 pamokos

 6 pamoka

Leonas Klimas 8 pamoka
Andrius Bautronis 7 pamoka
Julia Gražulevičiūtė 8 pamoka
Gintarė Preikšienė 8 pamoka
Elena Lapkauskienė 7 pamoka
Dalia Skeberdienė 7 pamoka

 

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More