Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Priėmimas

VAIKŲ, MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA KARANTINO METU

Informuojame, kad:

 • galima teikti prašymus dėl vaikų, mokinių priėmimo mokytis į PUG, 1 klasę ir kitas klases;
 • dėl koronaviruso (Covid – 19) Jūsų aptarnavimas iki karantino pabaigos vyks tik nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto;
 • prašymus dėl priėmimo į gimnaziją siųskite elektroniniu paštu info@ariogalosgimnazija.lt
 • elektroniniu paštu siųskite prašymus bei pridedamų dokumentų kopijas (vaiko gimimo liudijimo ar asmens tapatybės, ar paso kopiją);
 • prašymų formos:

Prašymo dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę forma (PUG prašymas).

Prašymo dėl priėmimo į 1-ą klasę forma.

Prašymo dėl priėmimo į 2, 3, 4-ą klases forma.

Prašymo dėl priėmimo į 5-II gimnazijos klases forma.

Prašymo dėl priėmimo į III-IV gimnazijos klases forma.

 • Daugiau informacijos tel. 8 671 64370.

 

Priėmimas į Raseinių r. Ariogalos gimnaziją vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

 1. Mokinių priėmimo į Raseinių r. Ariogalos gimnazijos tvarkos aprašu (čia)
 2. Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentu (čia)

Į gimnaziją priimami mokytis asmenys, gyvenantys jai priskirtoje teritorijoje (Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos)

 

Prašymai dėl mokinių priėmimo į Raseinių r. Ariogalos gimnaziją priimami kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val. gimnazijos raštinėje (Vytauto g. 94, Ariogala, 201 kab.). Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • gimimo liudijimas arba/ ir asmens dokumentas (kopija);
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimas (originalas);
 • pažyma apie sveikatos patikrinimą;
 • užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo pažyma (stojantiems į III gimnazijos klasę).
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More