Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Socialinių emocinių kompetencijų programa

ILGALAIKĖS PREVENCINĖS IR SOCIALINIUS EMOCINIUS ĮGŪDŽIUS STIPRINANČIOS PROGRAMOS VYKDOMOS GIMNAZIJOJE

  • Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo bei smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“
  • LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai įsėkmę“
  • Žalingų įpročių prevencijos programa „Sniego gniūžtė“
  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
  • Tabako, alkoholio, kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa
  • Socialinių emocinių kompetencijų  programa Emocinių kompetencijų plėtotė pradinio ugdymo pakopoje panaudojant metodinę priemonę „Pažink, prisijaukink, pamokyk“
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More