Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

Bendravimo mokantis nuotoliniu būdu taisyklės

  Tai erdvė, skirta mokymuisi, tad viskas galioja kaip ir tradicinėje pamokoje.

 Iš anksto pasiruoškite vietą ir mokymosi priemones (vadovėlius, pratybas, rašymo priemones ir kt.) virtualiai pamokai, pamokos metu nevaikščiokite, nevalgykite, išjunkite visus pašalinius garsus.

   Prie pamokos junkitės savo tikru Vardu Pavarde. Prisijungę ne savo Vardu šalinami iš pamokos.

Niekada nevėluokite į tvarkaraštyje nurodytą virtualią pamoką.

Prisijungę išjunkite mikrofonus, kad pašaliniai garsai netrukdytų kitiems dalyviams.

Prisijungę  įjunkite kameras arba mokytojui leidus įsidėkite etišką profilio vaizdą.

Pamokai vadovauja mokytoja/-as.

Kai norite ko nors paklausti, kelkite ranką, kad matytųsi ekrane arba „keliame ranką“ programėlėje.

Mikrofoną įjunkite, kai norite kalbėti ar paklausti.

Pamokos metu susirašinėjimo skiltyje (chat) nereiškite emocijų, nekomentuokite.

Griežtai draudžiama: pamoką įrašinėti ar kitaip fiksuoti pamokos eigą, dalintis pamokos turiniu ir medžiaga bei dalintis pamokos nuoroda arba prisijungimo slaptažodžiu.

Neatsijunkite, kol pamokos laikas nesibaigia, nutrūkus ryšiui, grįžkite į pamoką.

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More