Ariogalos bažnyčios 80-metis

Ariogaloje rugsėjo 29 diena buvo labai didi ir iškilminga. Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia šventė 80 metų jubiliejų ir taip pat Ariogalos valsčiaus nepriklausomybės kovų dalyvių atminimo įamžinimą. Susirinko didelis būrys parapijos gyventojų ir svečių.

12 valandą bažnyčioje skambėjo grupė ,,Trio Griocoso“, kurios atliko sakralinės muzikos programą ,,Muzikos sodai“. Skambant dainoms, melodijoms bibliotekininkas, kraštotyrininkas knygų ir publikacijų autorius Jonas Brigys papasakojo parapijiečiams apie bažnyčios istoriją. LKKSS Kauno skyriaus pirmininkė dr. Aušra Jureviciūtė kalbėjo apie savanorius. Šv. Mišių metu jaunieji šauliai stovėjo garbės sargyboje.

Šv. Mišių pabaigoje jaunieji šauliai kartu su parapijiečiais ir svečiais dalyvavo procesijoje aplink bažnyčią. Šauliai prisidėjo prie baldakimo, vėliavų ir kaspinų nešimo.

Taip pat jaunieji šauliai nešė gėles ir tylos minute pagerbė Vyties kryžiaus kavalierių – Povilą Latvį ir savanorį Praną Jankauską jų amžinojo poilsio vietoje.

Po mišių skambėjo begalė padėkų ir sveikinimų bažnyčiai ir Kunigui Gintautui Jankauskui.

Prieš atidengiant atminimo lentas kalbą sakė: meras A. Bautronis, LŠŠ V. Putvinskio-Putvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, LKKSS Vilniaus skyriaus pirmininkas Saulius Pečeliūnas, Vyties kryžiaus ordino kavalieriaus Povilio Latvio sūnus Raimundas (gyvenantis Ariogaloje). Visiems šiems žmonėms buvo suteikta garbė atidengti atminimo lentas.

Atminimas buvo pagerbtas tylos minute ir pašventintas Kun. G. Jankausko. Ansamblio,, Trimitas“ lydimi visi sugiedojome Lietuvos Respublikos himną. Po himno 12-ką jaunųjų šaulių davė pasižadėjimą. Savo tvirtu apsisprendimu kartojo pasižadėjimo žodžius, drebančiomis širdimis bučiavo vėliavą. Šią svarbią akimirką jauniesiems šauliams, vainikavo LŠS Garbės sargybos kuopos šauliai, kurie atliko edukacines salves.

Po oficialios dalies, skambant ansamblio ,,Trimitas“  atliekamoms dainoms, kaip ,,Oi neverk, motušėle“,  Ariogalos 209 kruopos jaunieji šauliai pakvietė visus svečius ir parapijiečius kareiviškos košės.

Šventę lydėjo geras oras ir puikios iškilmingos nuotaikos.

Tėvynės labui!

Šaulė, Rugilė Jasukaitytė