Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Švietimo pagalba

Raseinių r. Ariogalos gimnazija
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Marytė Kvietkuvienė Pirmininkė +37061151234
Aldona Norkienė Pavaduotoja +37067164370
Rima Draukšienė Socialinė pedagogė, pavaduotoja +37062012709
Evelina Budrienė Klasės vadovė, sekretorė +37061562532
Jūratė Saltonienė Mokytoja, gimnazijos tarybos narė +37067443522
Lilija Masnikė Psichologė, narė +37064895934
Renata Bagdonienė Specialioji pedagogė, narė +37067053796
Renata Jocienė Socialinė pedagogė, logopedė, narė +37068379565
Danguolė Gailienė Specialioji pedagogė, narė +37064644310
Krizių valdymo komanda

Arvydas Stankus, gimnazijos direktorius +37061526436

Marytė Kvietkuvienė Komandos vadovė +37061151234
Aldona Norkienė Pavaduotoja +37067164370
Lilija Masnikė

Renata Bagdonienė

Psichologinė pagalba +37064895934

+37067053796

Rima Draukšienė

Renata Jocienė

Danguolė Gailienė

Saugumas +37062012709

+37068379565

+37064644310

Ričardas Višinskas

Renata Jocienė

Medicininė pagalba +37067594529

+37068379565

Rožė Teišerskienė

Marytė Kvietkuvienė

Komunikacija +37060428531

+37061151234

Dažniausiai kylantys klausimai, pastebėjus vaiko ugdymosi sunkumus

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Pagalba mokiniams

Ką turėtume žinoti apie įtraukųjį ugdymą

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/ 

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More