Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

ERASMUS

Baigiamasis Erasmus+ projekto „Bullying Free Minds“ partnerių susitikimas

2017 metų gegužės 8-12 dienomis Ariogalos gimnazijoje svečiavosi gausus būrys svečių iš įvairių Europos šalių. Visus juos čia  subūrė vienas bendras tikslas – vystyti Erasmus+ projektą „Bullying Free Minds“. Lygiai po metų, gegužės 7-10 dienomis toks pats spalvingas ir energingas būrys bendraminčių susitiko Portugalijoje, deja, bet jau paskutiniam partnerių susitikimui. 2 metų trukmės projektas, subūręs kartu mokytojus ir mokinius iš Lietuvos, Portugalijos, Turkijos, Italijos, Rumunijos ir Graikijos, artėja prie pabaigos.

Po dviejų tarptautinių partnerių susitikimų ir 4 mokymosi vizitų visose bendradarbiaujančiose šalyse, šis trečiasis partnerių susitikimas buvo skirtas aptarti visų susitikimų rezultatus. Vėl atlikus apklausas visose mokyklose buvo pasidalinta nauja statistika ir informacija apie pokyčius, susijusius su patyčiomis ir jų situacija mokyklose. Dar kartą buvo aptarti pagrindinės fizinių, žodinių, internetinių patyčių, socialinės atskirties ir ankstyvo išėjimo iš švietimo sistemos priežastys, galimi sprendimo būdai, metodai, kuriais remiantis būtų galima padėti konkrečiais atvejais. Mokyklų atstovai pristatė kokie renginiai vyko jų mokyklose tuos dvejus metus, vieni iš kitų sėmėsi gerosios patirties, kurią parsivežę į savo mokyklas, sėkmingai ateityje galės pritaikyti ir vystyti prevencinę patyčių veiklą.

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos atstovai, dalyvavę paskutiniame tarptautiniame partnerių susitikime (gimnazijos direktorius A. Stankus, socialinė pedagogė K. Drumstienė, projekto koordinatorė gimnazijoje A. Gedgaudienė), pasidžiaugė aktyviu mokinių dalyvavimu šiame projekte, bendravimo kultūros ir elgesio pokyčiu tarpusavio bendravime. Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose veiklose, semtis žinių ir įgūdžių seminaruose, mokymuose. Visa bendruomenė yra įsitikusi, kad šios veiklos nesustos ir prieš patyčias visi žengsime žingsnį kartu.

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos. Jis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Aušra Gedgaudienė, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja,  projekto koordinatorė gimnazijoje

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More