Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Olimpiados ir konkursai

2019-2020 m.m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“ 5-IV klasių mokiniams 2019-11-25  Dalyviai
Respublikinis skaitmeninis konkursas jaunimui „Įjunk Kalėdas!“ 2019.12-01.20 I etapo laimėtojai
Kategorija: Vaizdo filmas
IV a,b  gimnazijos klasės komandą: Moniką Zakaitę, Igną Petrauską, Emilijų Sibitį, Rasą Povilionytę
Kategorija: Piešinys
Vanesą Jačunskaitę, IV a gimnazijos klasė
Respublikinis konkursas – paroda „Mano Angelas sargas“ 2019-01-06 Viltė Stravinskaitė, 8 a I vieta (už kūrybiškumą)
Justė Klimaitė , I b g, III vieta (už inovatyvumą)
Lietuvos mokinių informatikos olimpiados šalies atrankinis etapas 2020-02-04 Dalyvis Ignas Rupeika IV b
Respublikinis internetinis projektas ‘‘Let‘s create a story“ (internetinės knygos kūrimas) 2020-06-10 Dalyviai: Dominykas Abakanavičius I a, Skaiva Bytautaitė I a, Arnas Rimkus I a, Haroldas Danila I b, Gytis Navakauskas I a

2019-2020 m.m. rajoninių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „linksmosios užduotys“ („fun tasks“) 2019-11-08 I vieta II vieta
Rajoninis anglų kalbos konkursas „Spelling Bee“ 3-4 klasė 2019-12-03 II vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių advento/Kalėdų vainikų  konkursas „Keturių žvakių pasaka“ 2019-12-05 Nojus Kačiulis, laureatas 1 a

Urtė Krūgelytė, laureatė 2 a

Raseinių rajono  bendrojo ugdymo įstaigų  priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių  konkursas – paroda „Kalėdinis atvirukas“ 2019-12-13 Nedas Jonuška, laureatas 2 b

Simona Bartkutė, laureatė 4 a

Pasaulio lietuvių priešmokyklinio ugdymo vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konkursas „2020 metų Anūkėlių kalendorius“  2020-01-08 Domas Medėkša 1 b, laureatas
Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2020-01-21 Klaudija Petrauskaitė I a, 3 vieta

Ignas Rupeika, IV a, 3 vieta

Rajoninė fizikos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2020-01-31 Aura Vaitkutė I a 2 vieta

Ignas Rupeika IV b 3 vieta

Rajoninė chemijos olimpiada 2020-01-13 Jogintė Aniulytė III b 1 vieta
Rajoninis 51-asis jaunųjų filologų konkursas 5-8 klasės, I-IV gimnazijos klasės 2020-01-17 Gerda Butkutė IV b 1 vieta
Rajoninis meninio skaitymo konkursas 5-8, I-IV gimnazijos klasės 2020-01-31 Klaudija Petrauskaitė I a 1 vieta

Augustas Povilauskas 7 a 1 vieta

Evelina Dubauskaitė 8 a 2 vieta

Rajoninis tarptautinio epistolinio Rašinio konkursas 2020-01-17 Viktorija Viršilaitė 7 b 1 vieta
Rajoninė technologijų olimpiada I–IV klasės 2020-02-07 Žygimantas Dockevičius IV a, 2 vieta
Rajoninė biologijos olimpiada I–IV klasės 2019-01-17 Klaudija Petrauskaitė I a, 3 vieta

Jogintė Aniulytė III b, 2 vieta

Rajoninė ekonomikos olimpiada 11-12 klasės 2020-02-11
Rajoninė matematikos olimpiada I–IV gimnazijos klasės 2020-01-17 Aurimas Narijauskas II a, 1 vieta

Evelina Vaitkutė II a, 2 vieta

Klaudija Petrauskaitė I a, 3 vieta

Dominykas Abakanavičius I a, 3 vieta

2020 metų rusų (užsienio) kalbos olimpiados rajono etapas II-III gimnazijos klasės 2020-02-12 Adrijana Matakaitė III b, 1 vieta
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinis konkursas ,,Augu su pasaka“ 20-02-27 Urtė Pranytė, laureatė 3 b
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų konkursas „Atvirukas Lietuvai“ 2020-02-29 Iveta Paškevičiūtė, laureatė PUG

Gabrielė Urniežiūtė, laureatė PUG

Luknė Krištopaitytė, laureatė 1 b

Austėja Skarbaliūtė, laureatė 4 a

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokyklinių olimpiadų, konkursų, viktorinų grafikas 2019–2020 m.m.

Eil. Nr. Olimpiados,  konkurso pavadinimas Klasės Data Laikas Vieta Komisijos pirmininkas Komisijos nariai
1. Konstitucijos egzaminas 1-4, 5-8,

I-IV gimnazijos

Spalio mėn. 9.00 val. 211 kabinetas Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,

Julius Tovtkevičius

2. Dorinio ugdymo konkursas „Protų mūšis“ 8,

I-II gimnazijos

2019-10-09 10.00 val. 307 Dalė Ūselienė Laimutė Neverdauskienė

Rasa Zakaitė

3. 69-oji matematikos olimpiada I–IV gimnazijos 2019-11-26 12.05 val. 106 kabinetas Julia Gražulevičiūtė Irma Buividienė,

Sigutė Mačiūnienė.

4. Anglų kalbos konkursas „DRAMA REBORN“ I-II gimnazijos 2019-11-28 13.00 val. Menų salė Gintarė Preikšienė Aušra Gedgaudienė, Elena Lapkauskienė, Dalia Skeberdienė
5. IT konkursas „Bebras“ 5-8,

I-IV gimnazijos

Lapkričio mėn. Renginys centralizuotas 305, 306 kabinetai Laima Siliūnienė, Dalė Ūselienė

Irma Buividienė

6. 30-oji informatikos olimpiada (programavimas) 8,

I-IV gimnazijos

Lapkričio mėn. Renginys centralizuotas 305 kabinetas Laima Siliūnienė Dalė Ūselienė,

Irma Buividienė

7. 58-oji chemijos olimpiada I-IV gimnazijos 2019-12-03 12.00 val. 302 kabinetas Laima Siliūnienė Žaneta Kalėjutė

Jūratė Klimienė

8. Anglų kalbos olimpiada III gimnazijos 2019-12-04 10.00 val. Skaitykla Dalia Skeberdienė Elena Lapkauskienė,

Gintarė Preikšienė

9. Anglų kalbos olimpiada I-II gimnazijos 2019-12-05 10.00 val. Skaitykla Gintarė Preikšienė Elena Lapkauskienė, Dalia Skeberdienė
10. 68-oji fizikos olimpiada I-IV gimnazijos 2019-12-06 9.00 val. 110 kabinetas Laima Siliūnienė Jūratė Klimienė

Žaneta Kalėjutė

11. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams I-IV gimnazijos

 

2019-12-09 12.00 val. 231 kabinetas Jūratė Ambrazienė Zita Andrijaitienė,

Vilma Šegždienė

Inesa Petrauskienė

12. 52-asis jaunųjų filologų konkursas 5-8,

I-IV gimnazijos

2019-12-10 15.00 val. 231 kabinetas Jūratė Ambrazienė Zita Andrijaitienė,

Vilma Šegždienė,

Jūratė Ambrazienė

Inesa Petrauskienė

13. 49-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas 5-8 2019-12-11 15.00 val. 230 kabinetas Inesa Petrauskienė Zita Andrijaitienė,

Vilma Šegždienė,

Jūratė Ambrazienė

14. 53-oji biologijos olimpiada I-IV gimnazijos 2019-12-13 8.00 val. Gamtos mokslų laboratorija Laima Siliūnienė Jūratė Klimienė

Žaneta Kalėjutė

15. Meninio skaitymo konkursas 5-8,

I-IV gimnazijos

2019-12-16 13.00 val. Skaitykla Zita Andrijaitienė Vilma Šegždienė,

Jūratė Ambrazienė,

Inesa Petrauskienė

16. Vokiečių kalbos olimpiada 8 2019-12-17 12.00 val. 105 kabinetas Gintarė Preikšienė Ramunė Aksomaitienė

Simona Bartkienė

17. 27-oji rusų kalbos olimpiada II-III gimnazijos 2020-01-14 12.00 val. Skaitykla  Roma Kimbraitė Jūratė Saltonienė

Rita Rajeckienė

18. Technologijų olimpiada 7-8,

I-II, III-IV gimnazijos

2019-01-15 12.00 val. 401 kabinetas Leonas Klimas Ričardas Višinskas

Lijana Raginskienė

19. Vokiečių kalbos olimpiada II gimnazijos 2020-01-16 12.00 val. 108 kabinetas Gintarė Preikšienė Ramunė Aksomaitienė

Simona Bartkienė

20. Muzikos olimpiada 5-8,

I-IV gimnazijos

2020-01-21 10.00 val. 217 kabinetas Evelina Budrienė Laimutė Neverdauskienė

Marytė Kvietkuvienė

21. 26-oji dailės olimpiada I-IV gimnazijos 2019-01-22 11.00 val. 216 kabinetas Lijana Raginskienė Dalė Ūselienė,

Simona Bartkienė

22. Anglų kalbos olimpiada 7-8 2020-02-03 10.00 val. Skaitykla Gintarė Preikšienė Dalia Skeberdienė

Aušra Gedgaudienė

23. Matematikos olimpiada 5-8 2020-02-04 12.05 val. 106, 109 kabinetai Irma Buividienė Julia Gražulevičiūtė Sigutė Mačiūnienė
24. Matematikos olimpiada

 

 

3-4 2020-02-05 9.00 val.

 

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Rita Krištopaitienė Rita Urbonienė

Nijolė Juknienė

25. 32-oji geografijos olimpiada I-IV gimnazijos 2020-02-06 12.00 val.

 

207 kabinetas Rožė Teišerskienė Rasa Zakaitė,

Julius Tovtkevičius

26. Meninio skaitymo konkursas ,,Gimtinės spalvos“ 1-4 2020-02-07 12.00 val. Aktų salė Daiva Stankienė Aldona Norkienė,

Laima Bytautienė

27. 30-oji istorijos olimpiada I–IV gimnazijos 2020-02-12 9.55 val.

 

211 kabinetas Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,

Julius Tovtkevičius

28. 9-oji geografijos olimpiada

„Mano gaublys“

6-8,

I-IV gimnazijos

Vasario mėn. Pamokų laiku

 

207 kabinetas Rožė Teišerskienė Rasa Zakaitė,

Julius Tovtkevičius

29. Anglų kalbos konkursas „Kengūra“ 1-4

 

Vasario mėn. 9.00 val. Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Renata Jocienė Dovilė Vileikytė-Bautronienė,

Saulė Tiškuvienė

30. IT konkursas 5-8 Vasario mėn. Renginys centralizuotas 305, 306 kabinetai Dalė Ūselienė Laima Siliūnienė,

Irma Buividienė

31. Mažoji lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 5-8 2020-03-02 12.00 val. 229 kabinetas Vilma Šegždienė Zita Andrijaitienė,

Jūratė Ambrazienė

Inesa Petrauskienė

32. Lietuvių kalbos olimpiada 4 2020-03-04 9.00 val.

 

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė Rita Urbonienė

Nijolė Juknienė

33. Raštingiausio pradinuko konkursas „Rašau diktantą – 2020“ 1-4 2020-03-10 9.00 val.

 

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė Aldona Zajančkauskienė,

Rita Urbonienė

34. Istorijos žinovo konkursas 5-8,

I-IV gimnazijos

Kovo mėn. 9.00 val. 211 kabinetas Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė

Julius Tovtkevičius

35. Ekonomikos olimpiada

neįvyko

I–II gimnazijos

 

Kovo mėn. 12.05 val.

 

211 kabinetas Laima Siliūnienė Rožė Teišerskienė,

Rasa Zakaitė

36. Viktorina

„Iš Lietuvos istorijos“

3-4 Kovo mėn. 12.00 val.

 

Aktų salė Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,

Aldona  Norkienė

37. Biologijos olimpiada

neįvyko

5-8 2020-04-08 8.00 val. Gamtos mokslų laboratorija Laima Siliūnienė Jūratė Klimienė

Žaneta Kalėjutė

38. Verslumo pradmenų konkursas

neįvyko

3-4 Balandžio mėn. 12.00 val. Aktų salė Laima Siliūnienė Aldona Norkienė,

Rasa Zakaitė

2018-2019 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“ 5-IV klasių mokiniams 2018-11-21 Otilija Jociūtė IV a, 12 vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Mano augintinis“ 2018-11-16 Elzė Bortnikaitė 1 a, laureatė

Mila Špokaitė 3 a, laureatė

Ugnė Mūraitė 4 a, laureatė

Vakarė Kacucevičiūtė 4 b, laureatė

Respublikinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ II etapas I-IV klasių mokiniams 2019-02-07
Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ 5-8, I-IV gimnazijos klasės 2018-12-28 Aniulytė Angelina 6 b, 3 vieta

Butvinskaitė Viktorija IV b, laureatė

Jociutė Otilija IV a, laureatė

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Knygos skirtukas“ 2019-03-15 Luknė Krištopaitytė PUG, laureatė

Nedas Jonuška 1 b, laureatas

Regioninis meninio skaitymo konkursas 5-8 klasės 2019-04-06 Augustas Povilauskas 6 a, 1 vieta
Respublikinis meninio skaitymo konkursas 5-8 klasės 2019-04-12, 13 Augustas Povilauskas 6 a, 1 vieta
Tarprajoninė informacinių technologijų olimpiada 5-IV klasių mokiniams 2019-04-16 Jociutė Otilija IV a, 3 vieta

Rupeika Ignas III b, 3 vieta

2018-2019 m. m. rajoninių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių  konkursas – paroda „Žiemos karpiniai“ 2018-12-14 Luknė Krištopaitytė, laureatė PUG

Nedas Jonuška, laureatas 1 b

Paula Vygantė, laureatė 2 a

Auksė Jucytė, laureatė 2 b

Ineta Šliužaitė, laureatė 3 a

Raseinių rajono bendrojo lavinimo įstaigų mokinių piešinių, rašinių ir fotografijų konkursas „Už Raseinių ant Dubysos“ 2018-12-06 Justina Gildaitė 4 b,  II vieta
Rajoninė fizikos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2019-02-01 Jogintė Aniulytė II b, II vieta

Erika Bakšytė I a, III vieta

Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2019-01-24 Evelina Vaitkutė I a, III vieta
Rajoninis meninio skaitymo konkursas 5-IV gimnazijos klasės 2019-01-30 Augustas Povilauskas 6 a, 1 vieta

Marija Kvederavičiūtė 6 a, 2 vieta

Evelina Dubauskaitė 7 a, 3 vieta

2019 metų chemijos olimpiados rajono etapas I-IV gimnazijos klasės 2019-01-14 Jogintė Aniulytė II b, 2 vieta

Regimantas Tiškus IV a, 3 vieta

Rajoninės muzikos olimpiados 5-8, I-IV gimnazijos klasių 2019-02-12 Klaudija Petrauskaitė 8 a, 1 vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų konkursas „Atvirukas Lietuvai“ 2019-02-14 Paula Vygantė 2 a , laureatė
2019 metų rusų (užsienio) kalbos olimpiados rajono etapas II-III gimnazijos klasės 2019-02-12 Adrijana Matakaitė II b, 1 vieta

Matas Algimantas Kruvelis II a, 3 vieta

Rajoninė biologijos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2019-01-18 Jogintė Aniulytė II b, 1 vieta

Regimantas Tiškus IV a, 3 vieta

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos“ 2019-03-06 Nedas Jusis 2 a , laureatas
Rajoninė geografijos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2019-03-12 Ignas Rupeika III b,  2 vieta
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Žemė – mūsų namai“ 2019- 03 -20 Vesta Gailiūtė, laureatė, 1 b

Nedas Jusis,  laureatas, 2 a

Gabrielė Užumeckaitė, laureatė, 4 b

Rajoninis bendrojo ugdymo įstaigų mokinių diktanto konkursas „Raštingiausias mokinys 2019“ 5-8 klasės 2019-03-22 Violeta Dubinkaitė 7 a, 1 vieta

Osvaldas Stumbra 5 b, 3 vieta

Rajoninis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas 5-8 klasės 2019-01-10
Rajoninis jaunųjų filologų konkursas 5-8, I-IV klasės 2019-01-18  Monika Radvilaitė IV b, 1 vieta
Rajoninė lietuvių kalbos olimpiada 4 kl 2019-04-10 Urtė Gudelevičiūtė 4 a, II vieta
tRajoninė technologijų olimpiada 7-8, I-II, III-IV gimnazijos klasės 2019-02-08 Žygimantas Dockevičius III a, 3 vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8, I gimnazijos klasių mokinių dorinio ugdymo protų mūšis 2019-04-11 Komandinė II vieta Benas Arlauskas I b, Giedrė Dževečkaitė I b, Emilija Kontautaitė I a Ev,elina Latvytė I b,, Domantas Mūras I b, Kamilė Žukauskaitė I b
Rajoninė 3-4 klasių matematikos olimpiada 2019-03-25 Ieva Kaupaitytė 3 b, II vieta
Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 klasės 2019-04-11 Greta Dembinskytė 7 b, II vieta,

Aura Vaitkutė 8 a, III vieta

Rajoninė mažoji lietuvių kalbos olimpiada 5–8 klasių mokiniams 2019-04-30 Violeta Dubinkaitė 7 a, II vieta

Klaudija Petrauskaitė 8 a, III vieta

Rajoninė biologijos olimpiada 5-8 klasės 2019-05-15 Klaudija Petrauskaitė 8 a, I vieta, Ada Stanionytė 7 a, I vieta, Greta Dembinskytė 7 b, II vieta, Angelina Aniulytė 6 b, III vieta

2017-2018 m. m. tarptautinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Tėvynės labui“ 2017-11-30 Domas Vasiliauskas, diplomantas

2017-2018 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Konkurso „Žiemos fantazija“ atvirukų 5-6 kl. kategorijoje 2017 12 mėn. Aistė Laurynaitytė 6 kl. nugalėtoja
Informacinių technologijų piešinių konkursas „Kalėdų pasaka“ 2017 12 mėn. Otilija Jociūtė III a kl. 3 vieta
Informacinių technologijų olimpiados šalies etapo atrankinė dalis Ii-iv gimnazijos klasės 2018-01-26 Dalyvavo Ignas Eimutis III b klasė
Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Knygos skirtukas“ 2018-03-16 Ugnė Tamošaitytė 4 b,  laureatė
Respublikinis lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas I-IV gimnazijos klasės 2018-04-20 Skaistė Jurkšaitytė IV a, II vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-9 klasių mokinių Dorinio ugdymo konkursas „Protų mūšis“ 2018-05-14 III komandinė vieta
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro respublikinis piešinių ir fotografijos darbų konkursas „Trijų spalvų istorija“, skirtas lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 2018-04-12 Aistė Balčaitytė II a, II vieta

2016-2017 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
RESPUBLIKINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS IR MENINIO SKAITYMO KONKURSAS, SKIRTAS MAIRONIO 153 –OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI 2016-10-22 Skaistė Jurkšaitytė III a II vieta
 LIETUVOS MOKSLEIVIŲ INFORMATIKOS IR INFORMATINIO MĄSTYMO KONKURSAS „BEBRAS“ I ETAPAS  2016-11-7/10  Pakviesti į II etapą: Žygimantas Dockevičius I a, Deividas Bakanauskas II b, Otilija Jociūtė II a, Lukas Ališauskas III a, Mantas Klevinskas IV b, Benas Stanionis IV b
 LIETUVOS MOKSLEIVIŲ INFORMATIKOS IR INFORMATINIO MĄSTYMO KONKURSO „BEBRAS“ II ETAPAS  2017-01-28 Pagyrimo raštais apdovanoti: Deividas Bakanauskas II b, Otilija Jociūtė II a, Lukas Ališauskas III a, Mantas Klevinskas IV b
 Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas  2017-02-24  Kviečiamas į respublikinį turą M.Klevinskas IV b
Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Knygos skirtukas“ 2017-03-16 Meda Bajorėnaitė, PUG, laureatė

Austėja Milčiūtė, 2 b, laureatė

Ugnė Tamošaitytė, 3 b, laureatė

Respublikinis informacinių technologijų konkursas „kuriu žemėlapį“ I-IV gimnazijos klasės 2017-01-13
Respublikinis fotografijos darbų konkursas „trijų spalvų istorija“ I-IV gimnazijos klasės 2017-03-24 Lukas Rebždys IV b, I vieta
Respublikinė lietuvos mokinių olimpiada 1-8, I-IV gimnazijos klasės 2017-04-27-29
23-ioji lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada 2017-04-29 Mantas Klevinskas IV b, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštas
Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Augu sveikas ir stiprus“, skirtas sporto metams 2017-05-19 Evelina Stanevičiūtė 4 a, III vieta
Respublikinis moksleivių kūrybos konkursas, skirtas Europos dienai „Kuriu ateities Europą“ 2017-05-26 Arijana Škarnulytė, III vieta 3 b

Aira Klangauskaitė, III vieta 3 b

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

2019-2020 MOKSLO METAIS 2019-09-01 Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 10 4 6 1 a 1 20 7 13 1 b […]

Read More