Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Olimpiados ir konkursai

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokyklinių olimpiadų, konkursų, viktorinų grafikas 2020–2021 m. m.

Eil. Nr. Olimpiados,  konkurso pavadinimas Klasės Data Laikas Vieta

*

Komisijos pirmininkas Komisijos nariai
1. Konstitucijos egzaminas 1-4, 5-8,

I-IV gimnazijos

Spalio mėn. 9.00 val. Muziejus,

menų salė,

kalbų laboratorija, gamtos mokslų laboratorija

1-4 klasės

Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,

Julius Tovtkevičius

2. Dorinio ugdymo konkursas „Protų mūšis“ 8,

I-II gimnazijos

2021-02-11 Dorinio ugdymo pamokų metu Klasių kabinetai Dalė Ūselienė Laimutė Neverdauskienė

Rasa Zakaitė

3. Matematikos olimpiada I–IV gimnazijos 2020-11-25 12.00 val. Muziejus,

menų salė,

kalbų laboratorija, gamtos mokslų laboratorija

Julia Gražulevičiūtė Irma Buividienė,

Sigutė Mačiūnienė.

4. Anglų kalbos konkursas „Robert Burns: poetry“ 7 2020-11-19 13.30 val. Kalbų laboratorija Dalia Skeberdienė Elena Lapkauskienė

Gintarė Preikšienė

Lina Masiliūnaitė

5. IT konkursas „Bebras“ 5-8,

I-IV gimnazijos

Lapkričio mėn. IT pamokų metu 305, 306 kabinetai Laima Siliūnienė, Dalė Ūselienė

Irma Buividienė

6. 31-oji informatikos olimpiada (programavimas) III -IV gimnazijos Lapkričio – gruodžio mėn. Renginys centralizuotas 305, 306 kabinetas Laima Siliūnienė Dalė Ūselienė,

Irma Buividienė

7. Chemijos olimpiada I-IV gimnazijos 2020-11-17 12.00 val. Muziejus,

menų salė,

kalbų laboratorija, gamtos mokslų laboratorija

Žaneta Kalėjutė

 

Jūratė Klimienė

Laima Siliūnienė

8. Anglų kalbos olimpiada III gimnazijos 2020-12-08 10.00 val. Kalbų laboratorija Dalia Skeberdienė Lina Masiliūnaitė,

Gintarė Preikšienė

9. Anglų kalbos olimpiada I-II gimnazijos 2020-12-01 10.00 val. Kalbų laboratorija,

Gamtos mokslų laboratorija

Dalia Skeberdienė Elena Lapkauskienė,

Gintarė Preikšienė

10. Fizikos olimpiada I-IV gimnazijos 2020-11-27 12.00 val. Muziejus,

menų salė,

kalbų laboratorija, gamtos mokslų laboratorija

Laima Siliūnienė Jūratė Klimienė

Žaneta Kalėjutė

11. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams I-IV gimnazijos

 

2020-12-09 12.00 val. Muziejus,

menų salė,

kalbų laboratorija, gamtos mokslų laboratorija

Jūratė Ambrazienė Zita Andrijaitienė,

Vilma Šegždienė

Inesa Petrauskienė

12. 53-asis jaunųjų filologų konkursas 5-8,

I-IV gimnazijos

2020-12-10 15.00 val. Mokiniai dirba nuotoliniu būdu Jūratė Ambrazienė Zita Andrijaitienė,

Vilma Šegždienė,

Inesa Petrauskienė

13. 50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas 5-8 2020-12-18 15.00 val. Mokiniai dirba nuotoliniu būdu Inesa Petrauskienė Zita Andrijaitienė,

Vilma Šegždienė,

Jūratė Ambrazienė

14. Biologijos olimpiada I-IV gimnazijos 2020-11-20 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,

kalbų laboratorija, menų salė

Jūratė Klimienė

 

Laima Siliūnienė

Žaneta Kalėjutė

15. Meninio skaitymo konkursas 5-8 2020-12-14 13.00 val. Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,

kalbų laboratorija, menų salė

Zita Andrijaitienė Vilma Šegždienė,

Jūratė Ambrazienė,

Inesa Petrauskienė

I-IV gimnazijos 2020-12-16 13.00 val.
16. Vokiečių kalbos olimpiada I gimnazijos 2021-02-19 10.00 val. Kalbų laboratorija Ramunė Aksomaitienė

 

Simona Bartkienė

Gintarė Preikšienė

17. Rusų kalbos olimpiada II-III gimnazijos 2021-01-12 10.00 val. Gamtos mokslų laboratorija,

kalbų laboratorija

 Jūratė Saltonienė

 

Rita Rajeckienė

Roma Kimbraitė

18. Technologijų olimpiada 7-8,

I-II , IV gimnazijos

2020-01-19 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,

kalbų laboratorija, menų salė

401 kabinetas

Leonas Klimas Ričardas Višinskas

Lijana Raginskienė

19. Muzikos olimpiada 5-8

 

Data bus patikslinta 10.00 val. Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,

kalbų laboratorija, menų salė

Evelina Budrienė Laimutė Neverdauskienė

Marytė Kvietkuvienė

I-IV gimnazijos Data bus patikslinta 10.00 val. Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,

kalbų laboratorija, menų salė

Evelina Budrienė Laimutė Neverdauskienė

Marytė Kvietkuvienė

20. 27-oji dailės olimpiada I-IV gimnazijos 2020-01-22 15.00 val. Mokiniai dirba nuotoliniu būdu Lijana Raginskienė Dalė Ūselienė,

Simona Bartkienė

21. Anglų kalbos olimpiada 7-8 2021-02-02 10.00 val. Gamtos mokslų laboratorija,

Kalbų laboratorija

Dalia Skeberdienė

 

Elena Lapkauskienė

Gintarė Preikšienė

22. Matematikos olimpiada 5-8 2021-02-10 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,

kalbų laboratorija, menų salė

Irma Buividienė Julia Gražulevičiūtė Sigutė Mačiūnienė
23. 33-oji geografijos olimpiada I-IV gimnazijos 2020-02-05 12.00 val.

 

Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,

kalbų laboratorija, menų salė

Rožė Teišerskienė Rasa Zakaitė,

Julius Tovtkevičius

24. 31-oji istorijos olimpiada I–IV gimnazijos 2021-02-12 8.00 val.

 

Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,

kalbų laboratorija, menų salė

Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,

Julius Tovtkevičius

25. 10-oji geografijos olimpiada

„Mano gaublys“

6-8,

I-IV gimnazijos

2021-02-26 Geografijos pamokų metu

 

Klasių kabinetai Rožė Teišerskienė Rasa Zakaitė,

Julius Tovtkevičius

26. Anglų kalbos konkursas ,,Kengūra” 3-4,

II-III gimnazijos

Vasario mėn. 9.00 val. 1-2 klasių, 3-4 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė,

kalbų laboratorija, gamtos mokslų laboratorija

Renata Jocienė

Dalia Skeberdienė

Dovilė Vileikytė-Bautronienė

Auksė Jankūnienė

27. IT konkursas 5-7 Vasario mėn. IT pamokų metu 305, 306 kabinetai Dalė Ūselienė Laima Siliūnienė,

Irma Buividienė

28. Mažoji lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 5-8 2021-03-03 12.00 val. Gamtos mokslų laboratorija, muziejus,

kalbų laboratorija, menų salė

Vilma Šegždienė Zita Andrijaitienė,

Jūratė Ambrazienė

Inesa Petrauskienė

29. Istorijos žinovo konkursas 5-8,

I-IV gimnazijos

Kovo mėn.

 

9.00 val. Nuotoliniu būdu Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė

Julius Tovtkevičius

30. Ekonomikos olimpiada

 

I–II gimnazijos Kovo mėn. 8.00  val.

 

Gamtos mokslų laboratorija,

kalbų laboratorija

Rasa Zakaitė Rožė Teišerskienė,

Laima Siliūnienė

31. Europos egzaminas I–IV gimnazijos Gegužės mėn. Pamokų metu Nuotoliniu būdu Rasa Zakaitė Laima Siliūnienė,

Rožė Teišerskienė

32. Gamtamokslinis turnyras ,,Gamta-vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas” 2 a, b, c Gegužė 9.00 val. 2 a klasė,

2 b klasė,

2 c klasė

Saulė Tiškuvienė Laima Bytautienė

Aldona Zajančkauskienė

33. Matematikos olimpiada 3

 

 

 

2021-02-03 9.00 val.

 

 

 

1-2 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė Rita Krištopaitienė

Gražina Seredienė

4 10.00 val. 3-4 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

 

34. Meninio skaitymo konkursas ,,Gimtinės spalvos”

 

1 2021-02-10 9.00 val. Aktų salė Daiva Stankienė Aldona Norkienė

Auksė Jankūnienė

2 9.15 val.
3 9.30 val.
4 9.45 val.
35. Lietuvių kalbos olimpiada 4 2021-03-03 9.00 val. 1-2 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė Rita Krištopaitienė

Daiva Stankienė

36. Raštingiausio pradinuko konkursas

,,Rašau diktantą -2021″

 

1

 

 

 

2021-03-02 9.00 val.

 

 

 

 1-2 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė Rita Urbonienė

Aldona Zajančkauskienė

 

2

 

 

 

3-4 klasių  pailgintos mokymosi dienos grupės klasė
3 10.00 val.  1-2 klasių pailgintos mokymosi dienos grupės klasė
4 3-4 klasių  pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

 

*esant nuotoliniam ugdymo procesui renginys vyksta nuotoliniu būdu

2019-2020 m.m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“ 5-IV klasių mokiniams 2019-11-25  Dalyviai
Respublikinis skaitmeninis konkursas jaunimui „Įjunk Kalėdas!“ 2019.12-01.20 I etapo laimėtojai
Kategorija: Vaizdo filmas
IV a,b  gimnazijos klasės komandą: Moniką Zakaitę, Igną Petrauską, Emilijų Sibitį, Rasą Povilionytę
Kategorija: Piešinys
Vanesą Jačunskaitę, IV a gimnazijos klasė
Respublikinis konkursas – paroda „Mano Angelas sargas“ 2019-01-06 Viltė Stravinskaitė, 8 a I vieta (už kūrybiškumą)
Justė Klimaitė , I b g, III vieta (už inovatyvumą)
Lietuvos mokinių informatikos olimpiados šalies atrankinis etapas 2020-02-04 Dalyvis Ignas Rupeika IV b
Respublikinis internetinis projektas ‘‘Let‘s create a story“ (internetinės knygos kūrimas) 2020-06-10 Dalyviai: Dominykas Abakanavičius I a, Skaiva Bytautaitė I a, Arnas Rimkus I a, Haroldas Danila I b, Gytis Navakauskas I a

2019-2020 m.m. rajoninių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „linksmosios užduotys“ („fun tasks“) 2019-11-08 I vieta II vieta
Rajoninis anglų kalbos konkursas „Spelling Bee“ 3-4 klasė 2019-12-03 II vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių advento/Kalėdų vainikų  konkursas „Keturių žvakių pasaka“ 2019-12-05 Nojus Kačiulis, laureatas 1 a

Urtė Krūgelytė, laureatė 2 a

Raseinių rajono  bendrojo ugdymo įstaigų  priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių  konkursas – paroda „Kalėdinis atvirukas“ 2019-12-13 Nedas Jonuška, laureatas 2 b

Simona Bartkutė, laureatė 4 a

Pasaulio lietuvių priešmokyklinio ugdymo vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konkursas „2020 metų Anūkėlių kalendorius“  2020-01-08 Domas Medėkša 1 b, laureatas
Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2020-01-21 Klaudija Petrauskaitė I a, 3 vieta

Ignas Rupeika, IV a, 3 vieta

Rajoninė fizikos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2020-01-31 Aura Vaitkutė I a 2 vieta

Ignas Rupeika IV b 3 vieta

Rajoninė chemijos olimpiada 2020-01-13 Jogintė Aniulytė III b 1 vieta
Rajoninis 51-asis jaunųjų filologų konkursas 5-8 klasės, I-IV gimnazijos klasės 2020-01-17 Gerda Butkutė IV b 1 vieta
Rajoninis meninio skaitymo konkursas 5-8, I-IV gimnazijos klasės 2020-01-31 Klaudija Petrauskaitė I a 1 vieta

Augustas Povilauskas 7 a 1 vieta

Evelina Dubauskaitė 8 a 2 vieta

Rajoninis tarptautinio epistolinio Rašinio konkursas 2020-01-17 Viktorija Viršilaitė 7 b 1 vieta
Rajoninė technologijų olimpiada I–IV klasės 2020-02-07 Žygimantas Dockevičius IV a, 2 vieta
Rajoninė biologijos olimpiada I–IV klasės 2019-01-17 Klaudija Petrauskaitė I a, 3 vieta

Jogintė Aniulytė III b, 2 vieta

Rajoninė ekonomikos olimpiada 11-12 klasės 2020-02-11
Rajoninė matematikos olimpiada I–IV gimnazijos klasės 2020-01-17 Aurimas Narijauskas II a, 1 vieta

Evelina Vaitkutė II a, 2 vieta

Klaudija Petrauskaitė I a, 3 vieta

Dominykas Abakanavičius I a, 3 vieta

2020 metų rusų (užsienio) kalbos olimpiados rajono etapas II-III gimnazijos klasės 2020-02-12 Adrijana Matakaitė III b, 1 vieta
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinis konkursas ,,Augu su pasaka“ 20-02-27 Urtė Pranytė, laureatė 3 b
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų konkursas „Atvirukas Lietuvai“ 2020-02-29 Iveta Paškevičiūtė, laureatė PUG

Gabrielė Urniežiūtė, laureatė PUG

Luknė Krištopaitytė, laureatė 1 b

Austėja Skarbaliūtė, laureatė 4 a

2018-2019 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“ 5-IV klasių mokiniams 2018-11-21 Otilija Jociūtė IV a, 12 vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Mano augintinis“ 2018-11-16 Elzė Bortnikaitė 1 a, laureatė

Mila Špokaitė 3 a, laureatė

Ugnė Mūraitė 4 a, laureatė

Vakarė Kacucevičiūtė 4 b, laureatė

Respublikinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ II etapas I-IV klasių mokiniams 2019-02-07
Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ 5-8, I-IV gimnazijos klasės 2018-12-28 Aniulytė Angelina 6 b, 3 vieta

Butvinskaitė Viktorija IV b, laureatė

Jociutė Otilija IV a, laureatė

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Knygos skirtukas“ 2019-03-15 Luknė Krištopaitytė PUG, laureatė

Nedas Jonuška 1 b, laureatas

Regioninis meninio skaitymo konkursas 5-8 klasės 2019-04-06 Augustas Povilauskas 6 a, 1 vieta
Respublikinis meninio skaitymo konkursas 5-8 klasės 2019-04-12, 13 Augustas Povilauskas 6 a, 1 vieta
Tarprajoninė informacinių technologijų olimpiada 5-IV klasių mokiniams 2019-04-16 Jociutė Otilija IV a, 3 vieta

Rupeika Ignas III b, 3 vieta

2018-2019 m. m. rajoninių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių  konkursas – paroda „Žiemos karpiniai“ 2018-12-14 Luknė Krištopaitytė, laureatė PUG

Nedas Jonuška, laureatas 1 b

Paula Vygantė, laureatė 2 a

Auksė Jucytė, laureatė 2 b

Ineta Šliužaitė, laureatė 3 a

Raseinių rajono bendrojo lavinimo įstaigų mokinių piešinių, rašinių ir fotografijų konkursas „Už Raseinių ant Dubysos“ 2018-12-06 Justina Gildaitė 4 b,  II vieta
Rajoninė fizikos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2019-02-01 Jogintė Aniulytė II b, II vieta

Erika Bakšytė I a, III vieta

Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2019-01-24 Evelina Vaitkutė I a, III vieta
Rajoninis meninio skaitymo konkursas 5-IV gimnazijos klasės 2019-01-30 Augustas Povilauskas 6 a, 1 vieta

Marija Kvederavičiūtė 6 a, 2 vieta

Evelina Dubauskaitė 7 a, 3 vieta

2019 metų chemijos olimpiados rajono etapas I-IV gimnazijos klasės 2019-01-14 Jogintė Aniulytė II b, 2 vieta

Regimantas Tiškus IV a, 3 vieta

Rajoninės muzikos olimpiados 5-8, I-IV gimnazijos klasių 2019-02-12 Klaudija Petrauskaitė 8 a, 1 vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų konkursas „Atvirukas Lietuvai“ 2019-02-14 Paula Vygantė 2 a , laureatė
2019 metų rusų (užsienio) kalbos olimpiados rajono etapas II-III gimnazijos klasės 2019-02-12 Adrijana Matakaitė II b, 1 vieta

Matas Algimantas Kruvelis II a, 3 vieta

Rajoninė biologijos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2019-01-18 Jogintė Aniulytė II b, 1 vieta

Regimantas Tiškus IV a, 3 vieta

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos“ 2019-03-06 Nedas Jusis 2 a , laureatas
Rajoninė geografijos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2019-03-12 Ignas Rupeika III b,  2 vieta
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Žemė – mūsų namai“ 2019- 03 -20 Vesta Gailiūtė, laureatė, 1 b

Nedas Jusis,  laureatas, 2 a

Gabrielė Užumeckaitė, laureatė, 4 b

Rajoninis bendrojo ugdymo įstaigų mokinių diktanto konkursas „Raštingiausias mokinys 2019“ 5-8 klasės 2019-03-22 Violeta Dubinkaitė 7 a, 1 vieta

Osvaldas Stumbra 5 b, 3 vieta

Rajoninis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas 5-8 klasės 2019-01-10
Rajoninis jaunųjų filologų konkursas 5-8, I-IV klasės 2019-01-18  Monika Radvilaitė IV b, 1 vieta
Rajoninė lietuvių kalbos olimpiada 4 kl 2019-04-10 Urtė Gudelevičiūtė 4 a, II vieta
tRajoninė technologijų olimpiada 7-8, I-II, III-IV gimnazijos klasės 2019-02-08 Žygimantas Dockevičius III a, 3 vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8, I gimnazijos klasių mokinių dorinio ugdymo protų mūšis 2019-04-11 Komandinė II vieta Benas Arlauskas I b, Giedrė Dževečkaitė I b, Emilija Kontautaitė I a Ev,elina Latvytė I b,, Domantas Mūras I b, Kamilė Žukauskaitė I b
Rajoninė 3-4 klasių matematikos olimpiada 2019-03-25 Ieva Kaupaitytė 3 b, II vieta
Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 klasės 2019-04-11 Greta Dembinskytė 7 b, II vieta,

Aura Vaitkutė 8 a, III vieta

Rajoninė mažoji lietuvių kalbos olimpiada 5–8 klasių mokiniams 2019-04-30 Violeta Dubinkaitė 7 a, II vieta

Klaudija Petrauskaitė 8 a, III vieta

Rajoninė biologijos olimpiada 5-8 klasės 2019-05-15 Klaudija Petrauskaitė 8 a, I vieta, Ada Stanionytė 7 a, I vieta, Greta Dembinskytė 7 b, II vieta, Angelina Aniulytė 6 b, III vieta

2017-2018 m. m. tarptautinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Tėvynės labui“ 2017-11-30 Domas Vasiliauskas, diplomantas

2017-2018 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Konkurso „Žiemos fantazija“ atvirukų 5-6 kl. kategorijoje 2017 12 mėn. Aistė Laurynaitytė 6 kl. nugalėtoja
Informacinių technologijų piešinių konkursas „Kalėdų pasaka“ 2017 12 mėn. Otilija Jociūtė III a kl. 3 vieta
Informacinių technologijų olimpiados šalies etapo atrankinė dalis Ii-iv gimnazijos klasės 2018-01-26 Dalyvavo Ignas Eimutis III b klasė
Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Knygos skirtukas“ 2018-03-16 Ugnė Tamošaitytė 4 b,  laureatė
Respublikinis lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas I-IV gimnazijos klasės 2018-04-20 Skaistė Jurkšaitytė IV a, II vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-9 klasių mokinių Dorinio ugdymo konkursas „Protų mūšis“ 2018-05-14 III komandinė vieta
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro respublikinis piešinių ir fotografijos darbų konkursas „Trijų spalvų istorija“, skirtas lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 2018-04-12 Aistė Balčaitytė II a, II vieta

2016-2017 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
RESPUBLIKINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS IR MENINIO SKAITYMO KONKURSAS, SKIRTAS MAIRONIO 153 –OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI 2016-10-22 Skaistė Jurkšaitytė III a II vieta
 LIETUVOS MOKSLEIVIŲ INFORMATIKOS IR INFORMATINIO MĄSTYMO KONKURSAS „BEBRAS“ I ETAPAS  2016-11-7/10  Pakviesti į II etapą: Žygimantas Dockevičius I a, Deividas Bakanauskas II b, Otilija Jociūtė II a, Lukas Ališauskas III a, Mantas Klevinskas IV b, Benas Stanionis IV b
 LIETUVOS MOKSLEIVIŲ INFORMATIKOS IR INFORMATINIO MĄSTYMO KONKURSO „BEBRAS“ II ETAPAS  2017-01-28 Pagyrimo raštais apdovanoti: Deividas Bakanauskas II b, Otilija Jociūtė II a, Lukas Ališauskas III a, Mantas Klevinskas IV b
 Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas  2017-02-24  Kviečiamas į respublikinį turą M.Klevinskas IV b
Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Knygos skirtukas“ 2017-03-16 Meda Bajorėnaitė, PUG, laureatė

Austėja Milčiūtė, 2 b, laureatė

Ugnė Tamošaitytė, 3 b, laureatė

Respublikinis informacinių technologijų konkursas „kuriu žemėlapį“ I-IV gimnazijos klasės 2017-01-13
Respublikinis fotografijos darbų konkursas „trijų spalvų istorija“ I-IV gimnazijos klasės 2017-03-24 Lukas Rebždys IV b, I vieta
Respublikinė lietuvos mokinių olimpiada 1-8, I-IV gimnazijos klasės 2017-04-27-29
23-ioji lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada 2017-04-29 Mantas Klevinskas IV b, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštas
Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Augu sveikas ir stiprus“, skirtas sporto metams 2017-05-19 Evelina Stanevičiūtė 4 a, III vieta
Respublikinis moksleivių kūrybos konkursas, skirtas Europos dienai „Kuriu ateities Europą“ 2017-05-26 Arijana Škarnulytė, III vieta 3 b

Aira Klangauskaitė, III vieta 3 b

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2020-2021 MOKSLO METAIS Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 16 6 10 1 a 1 […]

Read More