„Vilties aitvaras“

Kviečiame prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“

„Aitvaras“ kaip simbolis, žmonių sąmonėje turi teigiamą prasmę – jis, kaip ir žmonių svajonės, yra laisvas ir plazdenantis ore. Žmonės, kurie buvo ištremti, neteko visko: Tėvynės, namų, artimųjų, laisvės ir galimybės rinktis. Tačiau svajones, viltį galėjo turėti, neišsiduodant ir tvirtai saugant savo širdyje.

2020 metų birželio 14 d.  minėsime 79-ąsias pirmųjų trėmimų

metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.

Ariogalos gimnazijos bendruomenė pirmųjų trėmimų metines prisimins birželio 12 d., 11.59 val. prie paminklo Ariogalos kapinėse tremtiniams ir politiniams kaliniams žuvusiems tremtyje ir lageryje atminti.