„Tūkstantmečio mokyklų“ programa

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pradėjo tiesioginius susitikimus su  savivaldybių ir mokyklų vadovais, kurių metu aptars „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo galimybes. Pirmasis toks vizitas trečiadienį 05.26 d. įvyko Raseinių rajono savivaldybėje ir Ariogalos gimnazijoje.

„Kiekviena savivaldybė kartu su mokyklų bendruomenėmis bus kviečiama įsivertinti tobulintinas sritis ir teikti paraišką dalyvauti programoje. Savivaldybės geriausiai žino mokyklų tobulinimo poreikius. Ministerijos pareiga padėti apsispręsti, kurias mokyklas ir kokiomis priemonėmis reikėtų sustiprinti dalyvaujant „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje“, – sakė ministrė.

Programos tikslas – nuosekliai atnaujinti visas mokyklas, nes savivaldybėse visos mokyklos turi būti šiuolaikiškos ir atviros vaikų įvairovei bei jų poreikiams. Paraiškas dalyvauti programoje galės teikti viena ar kelios savivaldybės kartu. „Tūkstantmečio mokyklomis“ galės tapti tos mokyklos, kurios per priėmimą neorganizuoja mokinių atrankos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, prioritetą teikiant mokyklos, kurias reikia stiprinti.

Pirmasis projekto etapas bus įgyvendintas iki 2025 m., antrasis – iki 2030 m. Planuojama, kad pirmuoju etapu diegti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą pradės ne mažiau kaip 80 procentų savivaldybių. Numatyta, kad mokymosi sąlygos pagerės ne mažiau kaip 100 tūkst. mokinių. Ne mažiau kaip 10 tūkst. pedagoginių darbuotojų ir vadovų patobulins ar įgis naujų kompetencijų. Įgyvendinant programą bus remiamasi keliais pagrindiniais principais. Pirma, bendradarbiaujant su savivaldybėmis bus ieškoma individualių sprendimų ir tariamasi dėl konkrečių ugdymo pažangos tikslų pasiekimo.

Antra, dalyvaujančiose mokyklose bus sukurta įtraukiojo ugdymo ekosistema. Trečia, programoje dalyvaujančių mokyklų mokytojai ir mokyklų vadovai nuosekliai stiprins kompetencijas keliose prioritetinėse kryptyse: įtraukiojo, STEAM, kultūrinio ir lyderystės ugdymo. Bus tobulinama ir mokyklų infrastruktūra. Ketvirta, „Tūkstantmečio mokykloje“ ugdymo organizavimas ir valdymas bus grindžiamas mokyklų bendradarbiavimu, kad infrastruktūra ir intelektiniai ištekliai būtų prieinami ir gretimų mokyklų mokiniams ir mokytojams.

„Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos programos įgyvendinimui numatyta skirti 210 mln. eurų  investicijų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) 2021–2026 metų laikotarpiui. Lėšos skiriamos programai įgyvendinti savivaldybes pasieks etapiškai, pagal konkursui pateiktus projektus.

Direktorius Arvydas Stankus, parengta pagal ŠMSM Komunikacijos skyriaus informaciją