Sveikiname!

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninio skaitymo konkurso “Vaikystės žodžiai“ laureatę Gabiją Gilytę, 4 a, (specialioji pedagogė Renata Bagdonienė).