Susitikimas su LAMA BPO atstove

Ateina laikas, kai jaunam žmogui reikia pasirinkti tolesnio mokymosi kelią. Mokiniams sunku apsispręsti, ką ir kaip pasirinkti, todėl šių metų lapkričio 30 d. Ariogalos kultūros centre vyko susitikimas su LAMA BPO vyresniąja konsultante Odeta Kardauske. Susitikime  dalyvavo Raseinių r. Ariogalos gimnazijos I-IV klasių mokiniai, tėveliai, klasių vadovės bei Betygalos Maironio gimnazijos, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ir Raseinių r. Ilgižių mokyklos-daugiafunkcio centro atstovai.

Konsultantė iš pradžių supažindino, kokios studijų programos buvo populiariausios anksčiau bei šiais metais, kokios studijų kryptys šiuo metu reikalingos valstybei, ir prognozavo, kokios studijų programos ir kryptys bus paklausios ateityje. Buvo išsamiai pristatytos 2019 ir 2020 m. stojimo sąlygos, kurias privalo mokiniai įgyvendinti norėdami gauti pageidaujamą studijų  vietą.

Mokiniai sužinojo, kad sąlygos stojant į visas studijų kryptis, valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas universitete ar kolegijoje (išskyrus menų), yra tos pačios: reikia išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir užsienio kalbos (ne mažesniu nei B1 lygiu) valstybinius egzaminus. Šių išlaikytų egzaminų vidurkis norint stoti į universitetą turi siekti 40 balų, į kolegijas – 25 balus. Taip pat penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis stojant į universitetus turi siekti 7 balus, į kolegijas – 6 balus.  Šiais metais numatomas minimalus stojamasis balas į valstybės finansuojamas studijas universitetuose yra 3,6 balo, o į kolegijas – 2 balai. Konsultantė supažindino mokinius su konkursinio balo skaičiavimu. Buvo paaiškinta, kaip reikia teisingai užpildyti prašymą LAMA BPO sistemoje. Konsultantė mokinius taip pat supažindino su profesinio mokymo pasirinkimo galimybėmis, priėmimo datomis bei informacija, kur galima rasti profesinio mokymo programų sąrašą.

Dėkojame gerb. Odetai Kardauskei, kuri sutiko atvykti į mūsų gimnaziją ir supažindinti mokinius, tėvus, mokytojus su artėjančiais stojimo pokyčiais.

Vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Aksomaitienė