Raseinių priešgaisrinė saugos tarnyba Ariogalos gimnazijoje

Bet kokia nevaldoma ekstremalioji situacija gali ne tik padaryti didelių materialinių nuostolių mokyklai, bet ir turėti skaudžių pasekmių su jos veikla susijusiems žmonėms. Todėl būtina žinoti, kokie pavojai egzistuoja, kas atsitiktų, jei susiklostytų ta ar kita situacija, kaip elgtis, kad galima būtų nuo jos maksimaliai apsisaugoti.

Gegužės 12 dieną Ariogalos gimnazijos pradinukus aplankė Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos komanda. Tarnybos pareigūnai organizavo pratybas, kurių metu mokiniai pagal evakuacijos planą turėjo saugiai palikti mokyklos pastato patalpas. Vaikai, vadovaujami mokytojų, užduotį atliko puikiai. Tarnybos darbuotojai pasidžiaugė mokinių supratingumu, susitelkimu ir kiekvienai klasei įteikė po maišelį su įvairiomis dovanėlėmis.

Šios akcijos metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su gaisrinės automobiliu, užsidėti šalmą, apsirengti gaisrininko uniformą ar palaikyti švirkštą. Tarnybos pareigūnai išsamiai supažindino su gelbėjimo automobilio specialia įranga bei paaiškino įrangos galimybes, atsakė į mokinių klausimus.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos misija – teikti pagalbą visuomenei ekstremalių įvykių ir situacijų metu, vykdyti gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją.

Dėkojame Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos pareigūnams už  vertingą ir įdomią pamoką, pravestą pradinių klasių mokiniams.

Auksė Jankūnienė, mokytoja