I pusmečio mokinių asmeninė mokymosi pažanga

Nojus Barauskas, 6 a, Gabija Stanaitytė, 7 a, Gabija Klimaitė, 7 b, Evelina Sibitytė, 8 a, Evelina Visockytė, 8 b, Gytis Navakauskas, I a, Gabrielė Stošiūtė, I b, Emilija Kontautaitė, II a, Ksenija Gavrilova, II b, Arminas Kazlauskas, III a, Tautvydas Vingelionis, III b, Žygimantas Dockevičius, IV a, Evaldas Gricius, IV b,  padarė didžiausią mokymosi pažangą 2019–2020 m. m. I pusmetyje ( lyginant su praeitais mokslo metais) savo klasėje. Džiaugiamės jų pastangomis!