Popietė, skirta Vasario 16-ajai

Kai mokyklos bendruomenė yra tvirta ir turi savas tradicijas, joks karantinas negali sukliudyti susiburti ir surengti puikių renginių. Tiesa, renginiai vyksta nuotoliniu būdu, tačiau akivaizdu, jog net būdami atskirai, esame kartu savo mintimis ir jausmais.

Vasario 12 dienos popietę gražiai paminėjome ateinančią Vasario 16-tosios šventę. Renginį organizavo gimnazijos Jaunųjų maironiečių būrelis, o koordinavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Zita Andrijaitienė.

Teams platformoje susirinko gausus būrys gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvelių ir svečių. Renginio pradžioje pasigėrėjome mokinių piešiniais Tėvynės bei laisvės tema, o po to visus maloniai nustebino ir smagiai nuteikė nuskambėjusi daina žemaičių tarme, sušildė tos dainos autorės ir atlikėjos Renatos Gužauskienės smagi žemaitiška prakalba. Malonu buvo išgirsti ir rajono mero Andriaus Bautronio sveikinimą gimnazijos bendruomenei.

Mokyklos Jaunųjų šaulių būrio vadė Rugilė Jasukaitytė papasakojo, kaip jie rengiasi pasitikti Vasario 16-ąją, gimnazijos mokiniai Urtė Noreikaitė, Viktorija Viršilaitė, Lukas Peleckis, Evelina Dubauskaitė skaitė eiles Lietuvai, o Evelina Dubauskaitė dar ir padainavo savos kūrybos dainą ,,Tėvynei“ pagal V. Mykolaičio – Putino žodžius. Išklausėme Augusto Povilausko atliekamą repą. Didžiuojamės savo kūrybingais moksleiviais!

Popietę sklandžiai vedė puikios vedėjos – Ema Andriuškaitė ir Klaudija Petrauskaitė.  Pagrindinė renginio mintis turbūt geriausiai yra išreikšta popiežiaus Pranciškaus žodžiais: ,,Laisvė yra turtas, kurį reikia nuolat saugoti ir perduoti naujoms kartoms kaip brangų paveldą.“

Mokytoja Inesa Petrauskienė