Pirmokų Abėcėlės šventė

Pavasarį pirmokai jau susipažino su visomis raidėmis. Tad gegužės mėnesį 1 a ir 1 b klasėse vyko Abėcėlės šventės, skirtos Motinos dienai ir Šeimos šventei. Šventėje gausiai dalyvavo mokinių tėveliai bei kiti šeimos nariai. Pirmokai parengė koncertinę programą, kurios metu parodė tai, ką išmoko per  mokslo metus. Mokiniai dainavo ir šoko, deklamavo eilėraštukus, sakė gražius žodžius mylimoms mamoms, tėveliams, seneliams. Pirmokėliai savo brangiausiems žmonėms padovanojo  savo pagamintus darbelius, į kuriuos sudėjo visą savo meilę, šilumą ir dėkingumą. Tėveliai negailėjo aplodismentų, šypsenų vaikams, ne vienai mamytei skruostu nuriedėjo ir džiaugsmo ašara.

Manome, kad  šis pabuvimas kartu su draugais, tėvais ir seneliais vaikams buvo prasmingas, žaismingas ir įdomus.

Auksė Jankūnienė, Gražina Seredienė,  pradinių klasių mokytojos