Paminėjome Tadą Daugirdą

XIX amžius…. Romantiški švietėjai galvojo mokslu, pasiaukojamu darbu išvesti Lietuvą iš skurdo ir tamsos… Ir vedė… Nesuprasti, neretai išjuokiami, kartais rasdami supratingą sielą…
Vienas tokių buvo Ariogalos krašto didis žmogus- Tadas Daugirdas, kurio 100-ąsias mirties metines paminėjome šiandien.
Dailininkas, archeologas, etnografas, kraštotyrininkas, rašytojas, politikas, Kauno miesto muziejaus kūrėjas…  1917 m. dalyvavo komisijos, kuri rengė Lietuvos tautinės vėliavos projektą, darbe. Būtent jo siūlymu  šalia raudonos ir žalios spalvos mūsų trispalvėje atsirado geltona spalva. 1919 m. buvo išleisti pirmieji lietuviški spalvoti pašto ženklai, išspausdinti Berlyne, kurių vienas iš dailininkų buvo  T. Daugirdas. Jis piešė Lietuvos miestų herbus, rašė į spaudą, dalyvavo politikoje.


Ariogaloje jo atminimas įamžinamas: yra Tado Daugirdo  gatvė, kapinėse- Daugirdų šeimos koplyčia,
Ariogalos  gimnazijoje – vardinis kabinetas.
Naujų spalvų apie Tadą Daugirdą įnešė renginio svečias – VDU istorikas Tomašas Blasčakas.
Prie Daugirdų koplyčios buvo iškelta trispalvė ir pastatyta informacinė lentelė (iniciatorius – Saulius Pečeliūnas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras). Prasmingas renginys baigėsi giedant „Lietuva brangi“.
Ačiū visiems dalyviams ir organizatoriams.
Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Marytė Kvietkuvienė