Literatūrinė savaitė, skirta Vasario 16-ajai

Vasario pirma savaitė buvo turtinga literatūriniais renginiais, kurie skirti Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Su antrų ir trečių klasių mokiniais susitiko Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė. Edukacinio renginio „Astrida Lindgren, kuri gyvena visur“ metu vaikai išklausė skaidrėmis iliustruotą pasakojimą apie švedų rašytojos Astridos Lindgren gyvenimą ir kūrybą, susipažino su rašytojos knygų paroda, su lėlėmis – jos knygų herojais. Mokiniai susidomėję klausėsi Jolantos pasakojimo, susižavėję stebėjo nuotraukas skaidrėse, kuriose matėsi ir pati Jolanta. Ji buvo nuvykusi į Švediją ir aplankė visas vietas, susijusias su garsia rašytoja Astrida Lindgren. Viešnia buvo maloniai nustebinta, kad nemažai mokinių daug žino apie rašytojos kūrybą ir gyvenimą. Tikimės, kad tie mokiniai, kurie dar neperskaitė Lindgren knygelių,  po šio susitikimo pradės skaityti.

Pirmų klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Knygos kelias“, kurį vedė Martynas Burneika – leidyklos „Nieko rimto” darbuotojas. Jis pristatė knygas vaikams. Pirmokėliai išvydo daug gražių knygelių apie gamtą, serijinių leidinių, nuotykių knygų, naujausius žurnalo „Laimiukas” numerius. Viską buvo galima įsigyti. Pirmokams labai pasisekė, nes jie išgirdo Martyno pasakojimą, kaip leidykloje gimsta knygelės, kokie autoriai ne tik rašo, bet ir iliustruoja savo parašytas knygas ir dar daug įdomybių. Mokiniai turėjo galimybę savo rankomis paliesti popierių, ant kurio spausdinamos knygos. Martynas atsakė į mokinių klausimus, o jų buvo tikrai nemažai.

Savaitės veiklas užbaigė penktadienį vykęs meninio skaitymo konkursas, kurį organizavo mokytoja Daiva Stankienė. Daiva pristatė konkurso vertinimo komisijos nares: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Ariogalos filialo bibliotekininkę Dalę Kveškevičienę ir Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aldoną Norkienę. 3a klasės ansamblis atliko dainas „Mano vardas – Lietuva“ ir „Nupiešiu Lietuvą“. Iš mokinių lūpų skambėjo eilės apie Lietuvą, jos gamtą, laimingą vaikystę.

Šio mokyklinio konkurso laureate 1-2 klasių tarpe tapo 2 b klasės mokinė Vesta, kuri skaitė Justino Marcinkevičiaus ištrauką iš eiliuoto kūrinio „Grybų karas“. Mokinę konkursui ruošė mokytoja Gražina Seredienė. 3-4 klasių tarpe laureatu tapo 3 a klasės mokinys Nedas, kuris įtaigiai skaitė prozos kūrinio ištrauką iš Vytauto Misevičiaus knygos „Danuko Dunduliuko nuotykiai“. Mokinį konkursui ruošė mokytoja Daiva Stankienė. Šie mokiniai vyks į rajoninį meninio skaitymo konkursą. Linkime jiems sėkmės. Visi skaitovai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

Auksė Jankūnienė, pradinių klasių mokytoja