Integruota istorijos – anglų k. pamoka

Vasario 14 d. direktoriaus pavaduotojos Ingridos Jankauskienės iniciatyva gimnazijoje lankėsi svečias iš Austrijos Mathias Groeller. Siekiant stiprinti tarpdalykinius ryšius, vyresniųjų klasių gimnazistams buvo suorganizuota integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka žydų holokausto tema. Svečią ir temą trumpai pristatė anglų kalbos mokytoja Lina Masiliūnaitė.

Plačiau apie save ir savo darbus  papasakojo pats svečias. Pasirodo, Austrijoje jaunuoliai vietoj karinės tarnybos gali rinktis civilinę veiklą – dirbti greitosios pagalbos tarnybose arba dalyvauti kultūrinėje – švietėjiškoje veikloje. Mathias pasirinko pastarąją sritį, nes labai bijo kraujo J.

Šie metai yra paskelbti žydų holokausto atminimo metais, todėl Mathias parengė šia tema paskaitą  ir su ja važinėja po įvairių šalių mokyklas, taip prisidėdamas prie istorinės atminties išsaugojimo.

Paskaita vyko anglų kalba. Svečias papasakojo įdomių faktų apie žydų gyvenimą ikikarinėje Lietuvoje, apie tai, kaip žydai apskritai čia atsirado ir kodėl Lietuva jiems ilgą laiką buvo „Pažadėtoji žemė“. Iki  1940 m. Lietuvoje gyveno apie 220 000 žydų. Per 1941-uosius metus  80% jų buvo išžudyti. Šiuo metu Lietuvoje suskaičiuota virš 230 masinių kapaviečių.

Svečias ne tik pasakojo, jis kvietė mokinius aktyviai padiskutuoti, pasakyti savo nuomonę apie vieną ar kitą faktą, papasakoti, ką jie žino apie 1940-1945 m. laikotarpį, apie genocidą ir getus. Reikia pasidžiaugti, kad mūsų gimnazijos mokiniai pademonstravo neblogas istorijos bei anglų kalbos žinias, jie puikiai suprato svečio pasakojimą, įsitraukė į diskusiją.

Mathias Groeller savo paskaitą baigė prasmingais žodžiais: ,,Mes nekalti dėl mūsų senelių klaidų. Bet mes privalome išsaugoti atmintį, kad klaidos nepasikartotų“.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Inesa Petrauskienė