INFORMACIJA BENDRUOMENEI

 INFORMACIJA BENDRUOMENEI

 Parengta vadovaujantis ŠMM, SAM, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų nurodymais ir rekomendacijomis.

Gimnazijos pastatas atrakinamas  7.30 val.

Mokiniai nuo pamokų pradžios iki pabaigos neturi teisės palikti gimnazijos teritorijos.

Kaukes būtina naudoti autobusuose, gimnazijos koridoriuose, kieme.

Vaikštoma tik per klasei paskirtą įėjimą/išėjimą: 5, 6 klasės – pagrindinės durys, 7, 8 klasės – durys nuo poliklinikos pusės, II, III klasės – nuo dirbtuvių pusės, I, IV klasės – nuo sporto aikštyno pusės.

 Mokiniai mokosi nurodytose klasėse. Mokytojai su mokymo priemonėmis eina pas mokinius į klases.

  • Klasėse užtikrinamas vėdinimas ir dezinfekavimas pagal grafiką. Būtina nuolat plauti rankas pagal iškabintas instrukcijas. Rekomenduojama turėti vienkartines nosines.
  • Klasėms skirtas pietų laikas patalpoje: po 2 pamokų -5, 6 kl., po 3 pamokų – 7, 8 kl. (1 srautas), I kl. (2 srautas), po 4 pamokų: II a, b, III a (1 srautas), III b, IV a, b (2 srautas). Pietauti siūloma valgykloje arba klasėje (atsinešus maistą iš namų).
  • Klasėms skirtas poilsio laikas kieme: po 2 pamokų – 7, 8 ir I-IV kl. mokiniams, po 3 pamokų – 5, 6 ir II-IV kl. mokiniams, po 4 pamokų – 5-8, I kl. mokiniams.
  • Į valgyklą ir į kiemą mokinius palydi klasėse dirbantys mokytojai.
  • Pertraukų metu mokiniai gali eiti į klasėms skirtą koridorių, šalia esančią rezervinę klasę.
  • Atvykus į gimnaziją tėveliams ar kitiems ne bendruomenės nariams, informuoti budintį ir laukti lauke prie pagrindinių durų.
  • Į pamokas neleisti vaiko, jeigu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir kreiptis į šeimos gydytoją.
  • Pastebėjus karščiavimo ar kitų požymių, mokiniai bus izoliuojami visuomenės sveikatos biuro specialistės kabinete, informuojami tėvus, kad vaiką paimtų iš gimnazijos.
  • Mokinių pavėžėjimas po pamokų: pirmadieniais – ketvirtadieniais 15.10, penktadieniais – 14.10

 Visais rūpimais klausimai susisiekti su klasių vadovais.

 Kontaktiniai telefonai:

 Direktorius Arvydas Stankus 8 615 26436

Direktoriaus pavaduotoja Marytė Kvietkuvienė (kuruoja 5-8 klases) 8 611 51234

Direktorius pavaduotoja Ingrida Jankauskienė (kuruoja I-IV klases) 8 682 29828

Socialinė pedagogė Rima Draukšienė 8 620 12709

Specialioji pedagogė Sigita Visockienė 8 656 28310

Psichologė Lilija Masnikė 8 648 95934