Ilgalaikių tiriamųjų projektų ,,Mano kraštas“ pristatymų savaitė

2021-06-11

Per visus 2020-2021 mokslo metus gimnazijos moksleiviai rinko medžiagą ir rengė tiriamuosius projektus. Nors temų ir dalykų įvairovė buvo didelė, tačiau visus juos jungė tai, kad tyrinėjamas buvo ne visas pasaulis, bet savas Ariogalos bei Raseinių kraštas, jo apylinkės, žmonės, gamta.

Antrąją birželio savaitę skyrėme savo parengtų projektų pristatymams. Nuotolinis mokymas įgalino pristatymą padaryti interaktyvų, todėl labai patrauklų ir įdomų. Prasiplėtė ir auditorijos, nes pristatymai buvo organizuoti koncentrais ( 5-7, 8-9, 10-11 klasės). Tokiu būdu darbus pamatė ir įvertino ne atskiros klasės, bet visi koncentro mokiniai.

Pasibaigus savaitei, kiekviena klasė aptarė projektus, pristatymo privalumus ir trūkumus. Štai keletas ištraukų iš refleksijų:

,,Projektinės savaitės metu  įgijome naujų žinių, patirčių, patiko visų dalykų projektai. Mokiniams be didelių sunkumų pavyko pristatyti savo darbus. Visi pasidžiaugėme, kad tik nedidelė dalis projektų buvo neįdomūs. Didžiausiu minusu tapo laukimas, kada galėsi pristatyti savo projektą.“ (5 b klasė)

,,Mums labiausiai patiko rengti ir, mūsų manymu, naudingiausi buvo šie projektai:

Biologijos projektas ,, Mūsų apylinkių vaistingieji augalai“, per kurį sužinojome daug naudingos informacijos apie Ariogalos apylinkėse augančius vaistinius augalus, jų gydomąsias savybes, išmokome augalus atpažinti  (mokytoja Jūratė Klimienė);

Lietuvių kalbos ir literatūros projektas ,,Įdomūs žmonės šalia mūsų“. Jame kiekvienas mokinys turėjo užduotis pristatyti pasirinktą žmogų, kilusį iš Raseinių krašto, įėjusį į mūsų krašto istoriją arba dabar gyvenantį Ariogaloje ar jos apylinkėse (mokytojos Zita Andrijaitienė, Jūratė Ambrazienė, Vilma Šegždienė);

Krašto gynybos projektas ,,Antisovietinė veikla Ariogalos krašte“, kurį vykdydami mokiniai sužinojo daug svarbių faktų apie antisovietinę veiklą, juos savaip interpretavo (mokytojas Ričardas Višinskas).“( II b klasė)

,, Daugumai patiko gamtos ir žmogaus, istorijos, IT, geografijos projektai. Kai kam buvo įdomu ir matematikos projektas. Geografijos tyrinėtojai analizavo debesų rūšis, stebėjo, fotografavo, aprašė. Gamtininkai  stebėjo kiemo augalus, jais domėjosi, rinko medžiagą. Istorijos darbų autoriai aprašė, piešė, fotografavo mūsų krašto piliakalnius. Matematikai reikėjo apskaičiuoti kiemo ar daikto, esančio kieme, perimetrą. IT projekte ,,Mano šeimos tradicijos“ reikėjo piešti kompiuteriu . Visiems projektinis darbas patiko, nes privertė pasidomėti  neįprastais dalykais, sužinojome daug naujo, išbandėme įvairias technologijas, įgijome naujų patirčių.“ (6 a klasė)

 

,,Kitokios pamokos įnešė įvairumo į nuotolinį mokymąsi ir kasdienę rutiną, matėme ne tik dešimtokų , bet ir kitų klasių pristatymus. Buvo galima sužinoti daug naujų dalykų, pasimokyti pristatyti, dirbti komandoje. Gerai organizuotas tvarkaraštis.Patiko, kad projektų kiekis buvo didesnis nei tikėjausi ir kad visi juos taip drąsiai ir įdomiai pristatė.“ (II a klasė).

,,Kai kurių dalykų projektai buvo naudingi ir įdomūs (lietuvių kalbos, istorijos, biologijos „Oro taršos mano aplinkoje tyrimas kerpių metodu“, informacinių technologijų. Kiekvienas projektinis darbas buvo savaip įdomus ir vertas dėmesio, tad išskirti vieną būtų sunku. Galime tik paminėti chemijos projektą, kuriame turėjome surinkti informaciją apie plastikus, esančius mūsų namuose. Tai buvo tikrai įdomu, sužinojome kiek daug yra plastiko rūšių ir koks jų žymėjimas. Taip pat  buvo įdomu ieškoti informacijos matematikos projektui apie Ariogalos demografinę raidą, gyventojų pokytį ir visa tai palyginti su dabartine situacija. Geografijos projekto metu  sužinojome daug naujų dalykų apie mūsų visų mylimą Dubysos upę ir vietoves aplink ją. O lietuvių kalbos ir literatūros projektui  turėjome panaudoti savo informacinių technologijų įgūdžius ir sukurti reklaminį klipą apie savo gyvenamąją vietą. Taigi, šių projektinių darbų dėka mes tapome drąsesni, atsakingesni, išmokome išklausyti draugus, dirbti grupelėse bei pasiskirstyti darbus. Papildėme savo žinias iš  įvairių sričių. Tad manome, jog tokia veikla yra tikrai reikalinga ir naudinga.“ ( III b klasė).

Iš mokinių atsiliepimų darosi akivaizdu, jog tokia veikla mokiniams yra įdomi, patraukli, kad toks mokymosi būdas yra priimtinesnis ir įtraukesnis už tradicinį. Be abejo, mokiniai turėjo ir  pastabų, į kurias ateityje reikia įsiklausyti mokytojams. Mokiniai teigia, jog kai kurių dalykų temos buvo labai panašios, tad tą patį projektą galėjai pateikti kelių dalykų mokytojams. Dėl tos pačios priežasties kartais būdavo nuobodu klausyti pristatymų. Mokiniai sako, jog mokytojai turėtų būti reiklesni projektų kokybei ir reikalauti daugiau.

Trūko ir aiškesnių vertinimo kriterijų. Vieni mokiniai rengdami projektus įdėjo daug pastangų ir laiko, kiti parengė atmestinai, o vertinimas vienodas. Tai demotyvuoja.

Mokiniams nepatiko ir tai, kad pristatymams pritrūko laiko, todėl buvo pristatoma tik keletas klasės darbų, o norėjosi visiems savo darbus parodyti ir patiems pristatyti. Todėl kitais metais mokiniai norėtų pristatymų mažesnėmis grupėmis, kad neatsibostų klausytis.

Bet apskritai projektinė savaitė įvertinta kaip labai pažangi, patraukli ir įtrauki mokymosi forma.

 

Inesa Petrauskienė

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja