Geografijos pamoka kitaip

Geografijos mokslas įdomus, apimantis daugybę gamtinių reiškinių, sąvokų, gamtos bei visuomenės kitimą. Tačiau kartais atsibosta įprastos pamokos, norisi „kitokių“ pamokų. Mes, II b klasės mokiniai, kartu su mokytoja ieškome būdų, kaip paįvairinti geografijos pamokas. Mokiniai rengia pristatymus, analizuojamą temą sieja su šių dienų aktualijomis. Gegužės 10 d. Lukas Peleckis parengė nuotaikingą pranešimą, kuris sudomino ir klasės draugus, ir mokytoją. Mokinys ne tik pristatė žemės ūkio šakas, bet ir papasakojo apie savo tėvų ūkį, kuriame ir pačiam tenka padirbėti. Pristatė ir grūdinių kultūrų pavyzdžius bei papasakojo apie techniką, kuri ruošia pašarus paukščiams, gyvuliams. Klasės draugai turėjo atpažinti įvairių grūdų pavyzdžius. Kai kuriems mokiniams tai buvo naujovė. Tokių pamokų „kitaip“ laukiame, turime visi pasistengti, kad pamokose būtume ne tik klausytojai, bet ir aktyvūs, kūrybiški dalyviai. Po pamokos šypsojomės visi. Ačiū Lukui ir mokytojai.

Gabija Kaupaitytė ir Lukas Peleckis, II b klasė