Dramos būrelio pasirodymas

Teatras – tribūna, iš kurios galima daug pasakyti pasauliui, ypač vaikams. Paskutinę gegužės savaitę pradinukai turėjo galimybę pamatyti spektaklį „Vilkas ir septyni ožiukai“, kurį pastatė dramos būrelio mažieji artistai, vadovaujami mokytojos Aldonos Zajančkauskienės. Spektaklio pastatymo idėja – vaikai turi klausyti suaugusiųjų ir neatidaryti durų nepažįstamiems žmonėms, kai lieka namuose vieni.   Dramos būreliui talkino pradinukų choras „Dainorėliai“, kuriam vadovauja muzikos mokytoja Džiuljeta Banienė. Jos vadovaujami mažieji dainorėliai paįvairino spektaklį nuotaikingomis dainelėmis. Spektaklį puošė meniška dekoracija, kurios sumanytoja būrelio vadovė Aldona. Mokinių kostiumais ir kaukėmis pasirūpino tėveliai. Pradinukai susidomėję stebėjo savo draugų pasirodymą ir žavėjosi jų drąsa bei artistiniais gebėjimais. Spektaklis baigėsi, tačiau matyti vaizdai, skambios dainelės išliks atmintyje ilgai. Juk teatras didis auklėtojas bei kūrybiškos asmenybės ugdytojas.

Ačiū būrelių vadovėms Aldonai ir Džiuljetai bei mažiesiems artistams ir dainorėliams už malonias akimirkas.

Auksė Jankūnienė, pradinių klasių mokytoja