Diskusija „Mokykla tėvų akimis: kaip prisijaukinti vieniems kitus“

Spalio 23 d. į Ariogalos gimnaziją susirinko 5-I gimnazijos klasių tėvų atstovai į diskusiją „Mokykla tėvų akimis: kaip prisijaukinti vieniems kitus“, kurią organizavo gimnazijos psichologė ir socialinės pedagogės. Dalyviai ieškojo aspektų, kurie pritrauktų tėvus dažniau lankytis mokykloje, o joje jaustųsi laukiami ir vertinami. Susirinkusieji diskutavo, kaip mokykla turėtų skatinti tėvus domėtis savo vaikų pasiekimais ir sunkumais bei mokykliniu gyvenimu. Tėveliai atlikdami jiems skirtas užduotis drąsiai išsakė savo nuomonę apie būdus, galimybes, kurios gerintų tėvų ir mokyklos dialogą. Supratome, kad ši tema svarbi ne tik gimnazijos kolektyvui, bet ir tėvams.

Diskusijose išryškėjo kitas klausimas: kaip „prijaukinti“ tuos tėvus, kurie vengia mokyklos, neužeina į ją, nesilanko susirinkimuose, nedalyvauja renginiuose. Aktyvieji tėveliai pasisiūlė patys skatinti klasės tėvus. Galbūt tai bus tema, kurią gvildensime jau kitą rudenį.

Dėkojame dalyvavusiems šiame renginyje.

Lilija Masnikė, Rima Draukšienė