Dėmesio!

Informacija dėl ugdymo proceso organizavimas mišriuoju (derinant kasdienį su nuotoliniu) būdu

5-8, I-IV gimnazijos klasėse nuo 2020-11-16 Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje

Mokymosi ciklai Klasės Mokymosi gimnazijoje (kasdieniu būdu)  laikas Mokymuose namuose (nuotoliniu būdu) laikas
A1 5 a 11.16-20 d. 11.23-27 d.
5 b
A2 7 a 11.23-27 d. 11.16-20 d.
7 b
B1 IV a 11.16-20 d. 11.23-27 d.
IV b
B2 6 a 11.23-27 d. 11.16-20 d.
6 b
C1 8 a 11.16-20 d. 11.23-27 d.
8 b
C2 III a 11.23-27 d. 11.16-20 d.
III b
D1 II a 11.16-20 d. 11.23-27 d.
II b
D2 I a 11.23-27 d. 11.16-20 d.
I b

 

Detalesnė informacija pateikiama elektroninio dienyno Tamo pranešimuose