Dėmesio!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Raseinių rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 3 d. posėdžio nutarimu ugdymas Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje organizuojamas taip:
PUG, 1-4 klasėse ugdymas nuo 2020 m. lapkričio 9 d. vykdomas gimnazijoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
5-8, I-IV gimnazijos klasėse ugdymas nuo 2020 m. lapkričio 9 d. organizuojamas nuotoliniu būdu laikantis infekcijų plitimą ribojančio režimo;
5-8, I-IV gimnazijos klasėse ugdymas nuo 2020 m. lapkričio 16 d. vykdomas mišriu būdu, siekiant sumažinti COVID-19 plitimo riziką ir mokinių srautus.

Vyresni nei 6 metų vaikai pamokų metu turės dėvėti kaukes.

Kontaktiniai telefonai:

Direktorius Arvydas Stankus 8 615 26436
Direktoriaus pavaduotoja Aldona Norkienė (kuruoja PUG, 1-4 klases) 8 671 64370
Direktoriaus pavaduotoja Marytė Kvietkuvienė (kuruoja 5-8 klases) 8 611 51234
Direktorius pavaduotoja Ingrida Jankauskienė (kuruoja I-IV klases) 8 682 29828
Socialinės pedagogės Renata Jocienė 8 677 6817, Rima Draukšienė 8 620 12709
Specialosios pedagogės Dovilė Vileikytė – Bautronienė 8 608 58224, Sigita Visockienė 8 656 28310