Dėmesio!

2021 m. vasario 11 d. (ketvirtadienį) bus išduodama:

  • nemokamas maitinimas už 02.01 – 02.12 dienas,
  • daviniai pagal gimnazijoje vykdomą programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ visiems PUG, 1-4 klasių mokiniams, išskyrus tuos, kurių tėvai atsisakė.

Davinius atsiimti:

–  Vytauto g. 94, nuo 16.00 val. iki 18.00 val. iš kiemo pusės (prie stadiono) prie valgyklos durų.