Dėmesio!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Raseinių rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 3 d. posėdžio nutarimu ir Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įskymu Nr. 176 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinių mokymo nuotoliniu būdu“ ugdymas Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje organizuojamas taip:

PUG, 1-4 klasėse ugdymas nuo 2020 m. lapkričio 9 d. vykdomas gimnazijoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

5-8, I-IV gimnazijos klasėse ugdymas nuo 2020 m. lapkričio 23 d. organizuojamas nuotoliniu būdu laikantis infekcijų plitimą ribojančio režimo.

Kontaktiniai telefonai:

Direktorius Arvydas Stankus 8 615 26436
Direktoriaus pavaduotoja Aldona Norkienė (kuruoja PUG, 1-4 klases) 8 671 64370
Direktoriaus pavaduotoja Marytė Kvietkuvienė (kuruoja 5-8 klases) 8 611 51234
Direktorius pavaduotoja Ingrida Jankauskienė (kuruoja I-IV klases) 8 682 29828
Socialinės pedagogės Renata Jocienė 8 677 6817, Rima Draukšienė 8 620 12709
Specialosios pedagogės Dovilė Vileikytė – Bautronienė 8 608 58224, Sigita Visockienė 8 656 28310