Ariogalos gimnazistai vis dažniau mokosi kitaip

Mokiniai juokiasi ir žaidžia, vaidina ir piešia, nesivaržydami diskutuoja su mokytojais, pristatinėja savo keliones ir rengia įdomius projektus. Įvairiausi protų mūšiai, galvosūkiai, viktorinos ir iftorinos, jaunųjų chemikų ir fizikų eksperimentai, filmų peržiūros ir aptarimai, interaktyvus bendradarbiavimas kalbų laboratorijoje, Lietuvos šimtmečio istorijos knygos kūrimas, medijų įvairovės sporto pasaulyje aptarimas. Skamba truputį nerealiai? Tokios ir buvo lapkričio 13 dienos pamokos kitaip, skirtos Mokslo dienai paminėti.

Lietuvių kalba ir literatūra

Per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas galima n-tąjį kartą kalti nosinių balsių rašybos taisykles ir rašytojų gimimo datas, bet galima ir kitaip. 5 b ir 6 b  klasių mokiniai dalyvavo etnokultūros projekte ,,Duona etninėje kultūroje ir kasdienybėje“:  susipažino su duonos kepimo papročiais, tradicijomis ir tautosaka, parengė kolektyvinius darbus, juos iliustravo. 8  b ir I a klasė vykdė etnokultūros projektą ,,Augu Lietuvoj“: žiūrėjo  filmuotą medžiagą apie Lietuvos regionus,   pagilino žinias apie mūsų tautos praeitį, papročiais, tradicijas, susipažino su žemaičių kalendorinių švenčių apeigomis pagal senąsias  tradicijas. 8 a klasės mokiniai dalyvavo olimpiadoje „Gramatika linksmai“. Pasiskirstę komandomis, atliko įdomias, šmaikščias ir suktas užduotis, atskleidė savo kūrybinius gebėjimus. 7 b klasės mokiniai kūrė knygą „Mūsų klasės taisyklės“. II b gimnazijos klasės mokiniai taip pat dirbo kūrybingai: pasirinkę lietuvių liaudies dainą ją „perkūrė“. Dainos virto pasaka, laišku, detektyvine, satyrine istorija. II a klasės mokiniai suko galvas literatūros protų mūšyje „Knygosūkis“, o abiturientai žiūrėjo ir aptarė meninį filmą „Dievų miškas“ (pagal B. Sruogos to paties pavadinimo romaną).

Rusų kalba

Per rusų kalbos pamokas galima kalti žodžius atmintinai, iki skausmo mokytis linksniuoti daiktavardžius ir asmenuoti veiksmažodžius, bet galima ir kitaip. 7 a, b ir 8 a, b klasių mokiniai rusų kalbos pamokose „Keliaujame po Rusiją“ prisiminė šalies geografinę padėtį, susipažino su įdomiais faktais apie Rusiją, didžiausiais miestais ir jų įžymybėmis, gyvūnija. Visiems buvo įdomu dar kartą padiskutuoti apie Jekaterinos rūmų Gintarinį kambarį ir uždarus atominės energetikos miestus, sužinoti, kur yra Rusijos šalčio polius, ar pamatyti, kaip atrodo gyvūnas kabarga. I b, II a ir II b klasių mokiniai pamokose „Pasaulio kalbos“ susipažino su įdomia informacija apie kalbų rekordus, nykstančias kalbas, dalyvavo viktorinoje.

Georgrafija

Per geografijos pamokas galima atlikinėti nuobodžias užduotis pratybose, bet galima ir kitaip. 8 a klasės mokiniai pristatė projektą „Nafta – juodasis auksas“, žaidė internetinį žaidimą „Geoguessr“, kuriame pagal vietovę reikia atspėti, kokioje pasaulio vietoje esi. 7 b klasė pamokoje „Geografinis skrydis“ pristatė ilgalaikius projektus apie Saharos dykumą, per 10 sekundžių žemėlapiuose ieškojo sostinių ir valstybių. 8 b klasė pamokoje „Europa –  valstybių ir sostinių tinklas“ aktyviai dalyvavo mokinių sugalvotose veiklose, bendravo grupėmis. II b klasė sugalvojo užduotis protų ringui „Europrotai“.

Biologija

Per biologijos pamokas galima kartoti ir kartoti mažąjį ir didįjį kraujo apytakos ratus ir vis tiek per kontrolinį darbą viską supainioti, bet galima ir kitaip. Penktokai gamtos mokslų laboratorijoje tyrinėjo osmoso reiškinį, stebėjo vabzdžių sandarą pro mikroskopą, kūrė „Ekologinius herbus“. Dvyliktokai sudarinėjo giminės genealoginius medžius.

Istorija

Per istorijos pamokas galima kalti Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karų priežastis ir pasekmes, bet galima ir kitaip. 5-6 klasių mokiniai puikiai ir išradingai atliko įdomias istorines užduotis. 6 b, 7 a, 7 b klasių mokiniai iliustravo svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius ir iš visų klasės mokinių piešinių sudarė albumą „Lietuvos šimtmečio istorijos puslapiai“. IV a, b gimnazijos klasėms vyko įdomi paskaita „Adolfas Ramanauskas–Vanagas ir jo veikla“, kurią skaitė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslinis darbuotojas dr. Darius Juodis.

Matematika

Per matematiką galima spręsti painius loginius uždavinius, kalti formules, teoremas ir aksiomas, bet galima ir kitaip. 7 b klasės mokiniai iš dantų ir ausų krapštukų grupėmis ir individualiai gamino geometrines erdvines figūras. Kitos klasės žaidė žaidimus, žiūrėjo „Mokslo sriubą“.

Fizika

Per fiziką galima n-tąjį kartą bandyti išsiaiškinti, kuo svoris skiriasi nuo masės, bet galima ir kitaip. Tą dieną pamokose buvo atliekami įvairūs tyrimai. Gimnazijos IV klasės grupė tyrė gimnazijos patalpas: atlikinėjo praktinį darbą, kurio metu susiskirstė į dvi komandas. Viena komanda tyrė apšvietimo lygį mokyklos patalpose, o kita – triukšmo lygį mokyklos patalpose. Po praktinio darbo paaiškėjo, kad apšvietimo lygis mokyklos patalpose kai kur ne visai atitinka higienos standartus. Triukšmo lygis mokykloje neviršija higienos standartų.

Muzika

Per muziką galima solfedžiuoti ir dainuoti liūdnas liaudies dainas, bet galima ir kitaip. 7 a klasėje muzikos pamoka buvo tikrai smagi ir linksma, nes  mokiniai dainavo pagal karaokę. I a klasės mokiniai turėjo puikią progą ne tik atskleisti savo muzikinę pusę, bet ir smagiai praleisti laiką.

Informacinės technologijos

Per informacinių technologijų pamokas galima mokytis dirbti su viesiems iki gyvo kaulo įkyrėjusia programa „Word“, galima bandyti programuoti, bet galima ir kitaip. Tą dieną vyko visų šypsenas ir jaudulį sukėlęs lietuviškų žodžių rašymo turnyras „Greitieji pirštukai“, kurio metu I b, II a ir IV a, b klasių mokiniai varžėsi tarpusavyje, kas daugiau ir taisyklingai parašys žodžių su lietuviškomis raidėmis kompiuterio klaviatūra. Įvyko ir finalinis turnyras, kuriame 4 greičiausieji surėmė savo jėgas, tačiau nugalėtojai buvo visi be išimties. Koks gi turnyras be palaikymo komandos šūksnių! Buvo labai smagu ir kartu naudinga prisiminti ir pasimokyti greitai atrasti lietuviškas raides klaviatūroje. Tuo pat metu vyko ir informacinių technologijų konkursas „Bebras“.