Ariogalos gimnazija dalyvaus kūrybiniame ir sportinio aktyvumo konkurse

Atskriejo džiugi žinia – laimėjome konkursą ir dalyvausime Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“: kūno kultūros bei fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose ir kūrybinėse dirbtuvėse.

Kūrybinių partnerysčių metu 5-8 klasių mokiniai vykdys įvairias veiklas netradicinėse ugdymo aplinkose (parke, muziejuje, universiteto laboratorijoje ir kt.).

Balandžio –birželio mėnesiais dalyvausime keturiose programose:

Filmavimo mobiliaisiais telefonais dirbtuvės (8 klasių mokiniai)

Tikslas – supažindinti mokinius su kino kūrimo pagrindais, paskatinti juos kurti patiems ir praktiškai išbandyti įgytas žinias. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai susipažįsta su „kino kalbos gramatika“, t. y. visais etapais – nuo filmo idėjos iki jos įgyvendinimo, su režisieriaus, aktoriaus kino operatoriaus, garso ir montažo režisieriaus, asistento pareigomis ir atsakomybe. Šiose filmavimo dirbtuvėse siekiama panaikinti literatūros kūrinių bei judančiųjų vaizdų tekstų priešpriešą, ugdyti mokinių mąstymą vaizdais, skatinti domėjimąsi literatūra.

 

Kūrybinės dirbtuvės „Pasidaryk pats“ (6 klasių mokiniai)

Tikslas – atskleisti mokiniams praktines „pasidaryk pats“ veiklos galimybes ir sužadinti norą užsiimti technine kūryba. Pagrindinė idėja yra antrinių žaliavų ir gamybos procese likusių atliekų panaudojimas bei senų nenaudojamų daiktų „prikėlimas“ antram gyvenimui. Mokysimės „prikelti“ daiktus antram gyvenimui, gaminant juos iš antrinių žaliavų, plėtosime darnaus vartojimo kultūrą ir aplinkosaugos idėjas.

Įdomioji archeologija (5 klasių mokiniai)

Tikslas – teoriniu ir praktiniu, patyriminiu būdu supažindinti mokinius su archeologija. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai ieškos tamsiuose pilies požemiuose paslėpto lobio, kurį pavyks surasti tik patiems pastabiausiems, ištvermingiausiems bei sumaniausiems „archeologams“. Ieškodami užuominų apie lobį, mokiniai susipažins su archeologo profesija ir darbo įrankiais, kasinės, apžiūrės senovinius piliavietės radinius bei dalyvaus komandiniame žaidime – viktorinoje.

 

Jaunasis tyrinėtojas (7 klasių mokiniai)

Tikslas – populiarinti mokslą, supažindinti su įvairiais įdomiais mokslo reiškiniais, atskleisti praktines tyrinėjimų galimybes. Edukacinė programa apima įdomiuosius eksperimentus bei praktines gamtos mokslų (fizikos, chemijos) reiškinių demonstracijas. Mokiniams vaizdžiai paaiškinama, kaip naudojant paprastas priemones galima tyrinėti aplinką, kokie yra elementariųjų tyrimų metodai, ilgalaikių tyrimų pavyzdžiai, kokie prietaisai ir priemonės gali būti naudojami. Mokiniai praktiškai išbandys įvairias priemones, patys atliks nedidelius įdomiuosius eksperimentus.

 

Nekantriai laukiame starto!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Marytė Kvietkuvienė